You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Hållbarhet – i vardagen

Fiskkärl och lådor har stor återvinningspotential

De fiskkärl och lådor som används i produktionen och för förvaring av fångster ombord på fiskefartygen innehåller mycket plast och det finns ingen anledning till att det inte skulle kunna vara återvunnen plast.

Fiskkärl – ersättning och återvinning

Idag består alla våra fiskkärl av polyetylen (PE) med en kärna av polyuretan (PUR) som har bra isolerande förmåga. Eftersom de två materialen inte är kompatibla i en återvinningsprocess kan inte kärlen brytas ner till granulat och återvinnas. Royal Greenland har därför inlett en process för att fasa ut de befintliga kärlen och ersätta plastmaterialet med monomaterial, det vill säga material som bygger på samma polymerstruktur. I framtiden kommer både ytan och kärnan att bestå av PE-material, vilket förväntas vara tillräckligt isolerande, både vid extrem kyla och värme.

Det kommer att ta tid att fasa ut alla befintliga PE-/PUR-kärl och man arbetar därför även på att säkerställa att de befintliga kärlen kan inkluderas i en återvinningsprocess. För närvarande arbetar vi med ett polskt företag som lagar kärlen så att de kan återanvändas. Det kan naturligtvis endast ske ett visst antal gånger, varefter kärlen kommer att vara en del av en förbränningsprocess. De nya PE-kärlen kommer både att kunna lagas och återvinnas efter användning.

Fisklådor – återvinning

Fisklådor används för förvaring av fångster ombord på fartygen. Idag består fisklådor redan av monomaterial, nämligen HDPE, som är ett hårt och hållbart plastmaterial. Materialet kan alltså återvinnas. Royal Greenland har ingått ett leveransavtal för använda fisklådor med en köpare i Tyskland. Det är för närvarande stor efterfrågan på återvunnen plast i form av granulat och det marknadspris man kan få kan därmed täcka en del av kostnaderna för att samla in och skicka vidare de använda lådorna, så att de inte kastas i naturen.

Se även

Nästa nyhet: Reduce - recycle - renew
...