You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Fakta om fisk

GLASERING? VAD? VARFÖR?

Glasering är ett skyddande lager av fryst vatten som hjälper till att bevara fiskens fräschör – men se till att du inte betalar för vattnet!

Fisk och skaldjur är ömtåliga och för att bevara deras fräschör och höga kvalitet som frysta tillsätts ett skyddande lager av vatten på de frysta livsmedlens yta. Detta islager kallas "glasering". Glasering är en bra sak, men se till att du inte betalar för vattnet!

Nettovikt på glaserade produkter

Fryst fisk och frysta skaldjur glaseras ofta med ett skyddande lager av dricksvatten, för att bevara kvaliteten under transport och lagring. I december 2014 började den nya EU-förordningen om livsmedelsinformation att gälla, enligt vilken nettovikten exklusive glasering måste anges på förpackningen på frysta, glaserade livsmedelsprodukter.

Vad är glasering?

Glasering är ett skyddade lager av vatten som tillsätts ytan på frysta fisk- och skaldjursprodukter. Mängden glasering beror på både produktens och vattnets temperatur, produktens yta och glaseringstid. En glasering på 8–12 procent är vanlig, men man kan även se upp till 40 procent på marknaden.

Varför är detta nödvändigt?

Glasering är ett effektivt förpackningsmedel för fisk och skaldjur som bevarar kvaliteten på produkten. Att förpacka produkten i ett skyddande lager av is minimerar risken för kontakt med luften och förlänger produktens hållbarhet. När oxideringstakten minskas, minimeras mängden härsket kött. Glasering skyddar mot mindre temperaturväxlingar och frysskador under transport och lagring.

Hur tillsätts det?

Glasering tillsätts genom att doppa eller spraya den frysta fisk- eller skaldjursprodukten med dricksvatten.

Hur säkras kvaliteten på glaseringen?

Kvalitetssäkring av glaseringen sker i enlighet med de riktlinjer som tagits fram av Codex Alimentarius, vilket är en oberoende organisation under FAO/WHO med syfte att skapa globala standarder för livsmedel och livsmedelsproduktion. Codex-standarden för frysta räkor, till exempel, består av en sensorisk och en fysisk undersökning, upptining och vägning, baserat på en noggrant definierad procedur med nödvändiga temperaturförhållanden och särskild utrustning, såväl som olika typer av tillagning, varefter produktens kvalitet utvärderas. Royal Greenland använder den här metoden för sina kvalitetskontroller.

Hur anges glaseringen?

Fram till nu har det inte funnits någon gemensam deklarationspraxis, vilket har lett till förvirring. Några producenter har angett nettovikten för hela innehållet i förpackningen, medan andra har deklarerat nettovikten exklusive glasering, eller angett både brutto- och nettovikt på förpackningen. Detta har lett till att vissa produkter tycks vara billigare än andra. Nya EU-regler har för avsikt att ändra detta.

Vad säger den nya EU-förordningen?

I december 2014 började den nya EU-förordningen om livsmedelsinformation för konsumenter att gälla. Enligt denna förordning ska nettovikten, exklusive glasering, anges på förpackningar för glaserade livsmedelsprodukter.

Förordningen specificerar dock inte om det är tillåtet att deklarera andra viktindikationer utöver erforderlig nettovikt exklusive glasering. EU har sedan dess beslutat att det inte är tillåtet att ange bruttovikten, vilket är vikten för hela produkten inklusive emballage, på förpackningen. EU har också beslutat att det är tillåtet att ange nettovikten inklusive glasering, i tillägg till nettovikten exklusive glasering, på förpackningarna till produkter som säljs till andra företag.

Hur gör Royal Greenland?

Royal Greenland har under många år förespråkat enhetlighet och öppenhet genom att ange nettovikten exklusive glasering på alla sina förpackningar. Royal Greenland vill informera om våra glaseringsprocedurer till nytta för både kunder och konsumenter. På varumärkta förpackningar till detaljhandeln anges enbart nödvändig nettovikt exklusive glasering. Av historiska skäl, och på grund av specifika marknadskrav, anger Royal Greenland nettovikten både inklusive och exklusive glasering på foodserviceprodukter. Denna praxis fortsätter eftersom det är företagets ambition att vara en pålitlig partner som inte vilseleder sina kunder.

Se även

Läs mer om Rökvaror UTAN RISK för tillväxt av listeria
...