You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Hållbarhet

Sunda arbetsförhållanden

Våra mål och ambitioner inom ett sunt arbetsliv bygger på FN:s mål för hållbar utveckling nr 8

Vi ska integrera ett arbetsmiljö- och miljösystem som tar hänsyn till alla medarbetares fysiska och psykosociala arbetsmiljö samt deras välbefinnande. Vi ställer samma krav på våra leverantörer som vi ställer på oss själva.

Inom prioriteringen Sunda arbetsförhållanden fokuserar vi på fem delområden:

 

1. Gästarbetare

Vi vill trygga en hållbar arbetskraft som består av lokala anställda som kompletteras med externa medarbetare. Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsplats som värnar om bra rekrytering samt bra arbetsförhållanden och bostadsförhållanden för externa medarbetare.

Från Kina till Grönland

Från Kina till Grönland

Internationella medarbetare trivs bra på Grönland. De värdesätter de goda arbetsförhållandena med vänliga chefer och kollegor, samt möjligheten att spara av sin lön.

Träffa en grupp internationella kollegor här

Initiativ
Sammanställa en policy för rekrytering av externa medarbetare och undersöka möjligheterna att optimera bostadsförhållandena för medarbetarna via korta kontrakt.

2. Fysisk och psykosocial arbetsmiljö

Det är vårt ansvar att alla våra medarbetare erbjuds en säker och sund arbetsmiljö. Det är också vårt ansvar att ta hand om den naturliga miljön runtomkring oss.

Säkerhet till havs ombord på trålarna

Säkerhet till havs ombord på trålarna

Ombord på Royal Greenlands havsgående trålare genomförs säkerhetsövningar mellan varje besättningsskift.

Läs mer här

Initiativ
Vi bygger upp ett arbetsmiljö- och miljöledningssystem som ska fungera inom hela organisationen och leva upp till lagstiftningen och kundernas krav.

3. Justering av arbetskraftsutbudet

Omkring en tredjedel av medarbetarna på våra fabriker på Grönland är kvinnor och vi vill öka antalet. Vi vill vara en arbetsplats som i högre grad är anpassad till olika befolkningsgruppers förhållanden.

Ny chef på väg

Ny chef på väg

Aaneeraq Josefsen började arbeta för Royal Greenland 2016, som kvalitetsassistent på fabriken i Maniitsoq, och sedan dess har hennes karriär utvecklats snabbt. Men det har inte alltid varit helt friktionsfritt.

Möt Aaneeraq här

Initiativ
Vi undersöker orsakerna till den låga andelen kvinnliga medarbetare på specifika fabriker och strävar efter att skapa jobb för tekniskt utbildade kvinnor och för medarbetare som behöver flextid. Vidare försöker vi att anpassa arbetsmiljön för att fysiskt tillgodose fler grupper av medarbetare.

4. Arbetsförhållanden och miljö i leverantörskedjan

Det är vårt ansvar att våra leverantörer är fokuserade på medarbetarnas välfärd, arbetsmiljön och utsläppen i den omgivande miljön. Vi kräver att leverantörer i högriskländer SMETA-granskas av tredje part och kommer att se till att fabrikerna lever upp till erkända ILO-konventioner och mänskliga rättigheter.

Leverantörshanteringssystem

Leverantörshanteringssystem

Det etiska leverantörshanteringssystemet kommer att säkerställa att leverantörerna är medvetna om och följer internationellt erkända mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter, tar initiativ för att skydda miljön och inför korruptionsbekämpningsmekanismer i sin verksamhet.

Läs mer här

Initiativ
Vi kommunicerar kraven till leverantörer och samarbetar med utvalda leverantörer i förberedelserna av en SMETA-granskning enligt SMETA-standarderna.

För en detaljerad version av våra initiativ för Sunda arbetsförhållanden, besök vår globala webbplats här.

Se även

Läs mer om Utbildning på Grönland
...