You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Om Royal Greenland

The North Atlantic Champion

Vi finns närmast fiskarna,
närmast kunderna
och närmast konsumenterna

Royal Greenland är ett vertikalt integrerat företag med en mängd kompetenser, kulturer, kunnande och samlad erfarenhet till sitt förfogande. Royal Greenland erbjuder vildfångade fisk- och skaldjursprodukter från Nordatlanten och Norra ishavet till konsumenter runt om i världen.

Royal Greenlands globala närvaro har sitt ursprung i de vidsträckta områdena i Nordatlanten och Norra Ishavet. Vår egen flotta av stora, havsgående trålare fiskar i de rika fiskeområdena mellan Grönland och östra Kanada, öster om Grönland och så långt nordöst som Barents hav och vattnet kring Svalbard i norra Norge.

Längs kusten i västra Grönland och Atlantprovinserna levererar fiskare sina fångster till våra mer än fyrtio insamlingsanläggningar och fabriker. Den här lokala närheten ger Royal Greenland tillgång till läcker, färsk fisk och läckra, färska skaldjur och skapar tusentals arbetsplatser i de lokala samhällena.

På de globala marknaderna utvecklar lokala säljorganisationer marknaderna, råder kunder och fungerar som viktiga länkar mellan produkter från Nordatlanten och Norra Ishavet och marknadsspecifika krav. Lokala säljgrupper stöds av lokala kvalitetsavdelningar, såväl som marknadsförings- och affärsutvecklingskompetenser, vilket säkrar en djup förståelse för lokala kund- och konsumentbehov.

Vi strävar efter att uppnå den starkaste marknadspositionen på alla globala marknader som har en långsiktig potential för våra produkter.

Vi finns närmast fiskarna, närmast kunderna och närmast konsumenterna.

Se även

Läs mer om Målsättning och vision
...