You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Certifikater

All Natural

Vårt sätt att intyga att våra naturliga produkter är rena, hållbara och säkra.

"All Natural" är vårt produktlöfte om renhet, hållbarhet och livsmedelssäkerhet i alla våra naturella fisk- och skaldjursprodukter.

All Natural-logotypen och -principerna omfattar alla naturella produkter i vårt sortiment och visas på material och förpackningar. All Natural-principerna är inget nytt för Royal Greenland, utan är en viktig del i hur vi arbetar genom hela värdekedjan. Principerna utformar vårt löfte till dig.

Renhet

  • Inga tillsatsämnen: Fisken är ren och naturlig och har inte behandlats med några kemikalier.
  • Glasering: Fisken glaseras med rent vatten för att skydda den under transport och lagring.

Hållbarhet

  • Fångat inom kvoter: All vår fisk fångas inom kvoter och i enlighet med nationella och internationella juridiska standarder. Detta gäller även fisken vi köper.
  • Spårbarhet: Vi har ett komplett, sökbart register för vår fisk och våra förpackningar.

Livsmedelssäkerhet

  • Kvalitetskontroll: Alla våra produkter genomgår omfattande kvalitetskontroller.
  • Kvalitetscertifikat: Alla våra fabriker följer strikta HACCP-procedurer och alla större produktionsanläggningar är certifierade enligt BRC (British Retail Consortium) och/eller IFS (International Food Standard).

Se även

Läs mer om Clean Label
...