You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Fakta om fisk

Rökvaror UTAN RISK för tillväxt av listeria

Hos Royal Greenland använder vi de allra finaste råvaror och speciella gravade- och rökningstekniker för att ge dig ett välsmakande utbud av rökta och marinerade produkter.

Genom strikt kvalitetsstyrning, produktutveckling och dedikerad forskning i samarbete med DTU Fødevareinstituttet har Royal Greenland eliminerat risken för tillväxt av den farliga listeriabakterien i våra rökta produkter.

Den höga livsmedelssäkerheten och kvalitetsstyrningen har gjort att danska Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (departementet för livsmedel, lantbruk och fiske) offentligt har tillkännagett att mängden listeria i rökta
livsmedel producerade på Royal Greenlands fabrik i Hirtshals inte kan växa till farliga nivåer under hållbarhetsperioden.

Image

1. Råvaruförsörjning

Livsmedelssäkerheten startar innan laxen och hälleflundran ens har kommit till rökeriet. Stränga kvalitetskrav på våra produktionsanläggningar, leverantörer och skonsam hantering av fisken innan den kommer in i produktionen garanterar att råvarans kvalitet är så hög som möjligt.

2. Daglig rengöring

Det säger sig självt att hygienen är viktig när man arbetar med livsmedelsproduktion. Rengöring sker fortlöpande under dagens lopp mellan varje skift och alla maskiner tas isär och rengörs varje dag. Samtidigt sker bearbetningen i överensstämmelse med vårt program för egenkontroll som bygger på HACCP-principerna (Hazard Analysis and Critical Control Points) – en systematisk och förebyggande approach till livsmedelssäkerhet. Vidare testas även produktionsmiljön och kvaliteten fortlöpande av såväl externa som interna inspektörer.

3. Stabilisering

Som ett direkt resultat av ett forskningsprojekt i samarbete med DTU Fødevareinstituttet använder Royal Greenland försurande ämnen i saltningsprocessen för att stabilisera produkterna och förebygga tillväxt av eventuella listeria- bakterier. Forskningsprojektet visade att det var möjligt att stoppa en eventuell tillväxt av listeria under produktens hållbarhetsperiod genom att tillsätta naturligt förekommande organiska syror som sänker produktens pH-värde. 

De försurande ämnena påverkar inte produktens smak, utseende eller näringsmässiga egenskaper

Hög kvalitet från dansk produktion

Hos Royal Greenland använder vi de allra finaste råvaror och speciella gravade- och rökningstekniker för att ge dig ett välsmakande utbud av rökta och marinerade produkter. Alla produkter produceras hos Dansalmon i hamnen
i danska Hirtshals, som uteslutande röker för Royal Greenland.
Vi röker primärt liten grönländsk hälleflundra och torsk från Grönland samt lax från Norge.

Kallrökning

Till vår kallrökning använder vi glödande bokflis. Röken leds in i rökskåpet där fisken ligger redo. Fisken saltas först och röks därefter på 23–24°C i 4–12 timmar beroende på fiskart. Rökens arom ger fisken den karakteristiska smaken.

Varmrökning

Varmrökta produkter har en fastare konsistens och smaken är fylligare jämfört med kallrökta varianter på grund av den värmepåverkan som uppstår under bearbetningen. Varmrökning sker vid omkring 65°C och tar ca 8 timmar.

Gravning

De flesta känner till gravad lax vilket är ett gammalt nordiskt sätt för konservering av fisk genom att marinera (grava)den i socker, salt och kryddor. Traditionellt sett används kryddor och örter som dill och enbär, men Royal Greenland erbjuder även uppdaterade versioner med citron, lime och flera olika sorters peppar.

Se även

Läs mer om Guide: Begrepp och beskrivningar på räkor
...