You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Fakta om fisk

Varför välja fryst fisk och frysta skaldjur?

Fryst är fräscht...

Fisk- och skaldjursprodukter som köps frysta har normalt frysts in kort efter fångst. Detta ska jämföras med fisk och skaldjur som köps färska och kan vara flera dagar gamla.

Vi erkänner: Ingenting går upp mot nyfångad fisk som serveras direkt på tallriken. Men det är inte många av oss som har tillgång till så färska råvaror och bland proffsen i branschen är färskfrysta produkter att föredra framför färska produkter några få dagar efter fångst.

Resan från havet till tallriken

För fisk och skaldjur kan resan från havet till tallriken vara lång. Resan ombord på fiskefartyget, hantering i hamnen, transport, bearbetning och distribution tar tid.

I vissa fall kan det som kunder uppfattar som färsk fisk i disken kan vara flera dagar gammalt. Med moderna fiske- och bearbetningstekniker kan fisk frysas ner direkt efter fångst. Nedfrysning bevarar kvaliteten genom att försegla smaken av nyfångad fisk tillsammans med alla vitaminer och näringsämnen som försämras över tid i en färsk fisk[1].

Image

En studie genomförd av DTU (Danmarks Tekniske Universitet) avslöjade att fryst fisk är bättre än färsk fisk redan ett par dagar efter fångst. Härefter försämras snabbt den färska fiskens smak och struktur fram till dag tolv, då fisken inte längre är ätbar.

Nutaaq® torsk

Nutaaq® torsk

Royal Greenland har investerat i en ny beredningsmetod och, i samarbete med lokala fiskare, skapat ett nytt koncept som tar hela matupplevelsen till nya nivåer.

Läs mer här

Bearbetning är nyckeln till toppkvalitet

Korrekt och tidsenlig hantering och bearbetning av fisk och skaldjur är nyckeln till att uppnå en hög kvalitet. En studie som nyligen genomförts av Danmarks Tekniske Universitet och Royal Greenland dokumenterar fördelarna med att bearbeta fisken snabbt och innan den hinner stelna i en kontrollerad miljö. Studien utfördes vid vår produktionsanläggning i Maniitsoq i Grönland där vi producerar vår berömda Nutaaq®-torsk. Resultaten bekräftar att den optimerade bearbetningen ger en fisk med en mycket låg nivå av bakteriell kontaminering. Tack vare detta finns det även en begränsad bakteriologisk tillväxt när fisken tinas, vilket resulterar i en betydligt längre hållbarhet på upp till tio dagar med god kvalitet på maten [2].

Mindre matavfall

En studie utförd av Sheffield Hallam University visar att 47 procent mindre frysta livsmedel går till spillo jämfört med färska livsmedel[3]. Ett brittiskt hushåll kastar i genomsnitt 10,4 procent färska livsmedel och 5,9 procent frysta. Utsläppen av växthusgaser som förknippas med frysta livsmedel är därför lägre, eftersom det krävs mindre energi att producera, förpacka osv. de livsmedel som kastas. I studien undersöktes även olika typer av matavfall och resultatet visade att det är extra ovanligt att frysta fiskprodukter kastas. Endast 6 procent av hushållen kastar frysta fiskprodukter jämfört med övriga frysta livsmedel 51 procent av hushållen kastar. Dessutom slänger 80 procent av hushållen färska mejeriprodukter och grönsaker varje vecka.

Njut av fisk och skaldjur hela året

När du väljer frysta produkter istället för färska är du inte heller lika känslig för att många fisk- och skaldjursarter har begränsade skördesäsonger. Med frysta produkter är du garanterad en stadig tillgång hela året utan de säsongsrelaterade prisväxlingar som följer med att köpa färska produkter. För restauranger och matserveringar – och för privata hushåll – förenklar stadig tillgång till frysta fisk- och skaldjursprodukter året om menyplaneringen och kontrollen över kostnaderna.

Fryst fisk är som naturens pausknapp – nedfryst när den är som allra färskast!

Fantastisk smak och struktur

Smak och struktur är viktiga faktorer vid bedömning av fisk. I en studie från 2017 ombads konsumenter jämföra färsk fisk med snabbfryst fisk. I studien, som utfördes av Oregon State University, gav respondenterna snabbfryst fisk ett lika bra eller bättre betyg än färsk fisk. Att bedömas som lika bra som färsk fisk tyder på att konsumenter inte automatiskt föredrar färsk fisk. Dessa resultat strider mot många konsumenters uppfattning om att färsk fisk, som aldrig har varit fryst, är lika med högre kvalitet[4].

 

[1] Fersk fisk, kvalitet og holdbarhed, DTU Aqua, 1983.

[2] Fångstbaserad havsodling av torsk (Gadus morhua L.) i Grönland

Se även

Läs mer om Glasering? Vad? Varför?
...