You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Från hav till bord

Fisket i de nordliga haven

Tid:

Grunden i vår affärsverksamhet är fisk och skaldjur från Nordatlanten och Norra ishavet. Våra fabriker förses med råvaror från våra egna fiskefartyg samt från lokala fiskare på daglig basis.

Royal Greenland har djupa rötter i fisket i de nordliga haven, med både våra egna fartyg och genom samarbete med ett omfattande nätverk av oberoende fiskare.

Kustfiske

Royal Greenland driver mer än fyrtio lokala landningsplatser i västra Grönland, Quebec och Newfoundland, där avståndet mellan fiskeområde och fabrik är kort. Fiskarna kan leverera sin färska fångst direkt till fabriken, där Royal Greenland tar ansvaret för råvaran.

Lokalt, kustnära fiske

Jollar används som privata transportmedel och fiskebåtar. Tradition och den senaste tekniken kombineras i ansträngningarna att minimera den manuella arbetsbelastningen, samtidigt som man säkrar fisk av högsta kvalitet.

Fiskemetoderna som används vid kustfiske omfattar krokfiske, drivnät, snurrevad och sättgarn, som alla har en låg inverkan på den omgivande miljön och låg bränsleförbrukning.

Rev och krok
Hälleflundra, torsk, kungsfisk, havskatt
Bottensatt garn
Stenbit, hälleflundra, kungsfisk, havskatt, torsk
Tinor
Snökrabba
Kilnotar
Torsk
Hummer Fällor
Hummer
Skrapor
Kammusslor

Havsgående fiske

Fisket på öppna havet utförs av havsgående industritrålare. På de här fartygen dras den färska fångsten ombord, sorteras, prepareras och fryses in inom några få timmar, vilket ger fisk och skaldjur av extremt fräsch kvalitet.

Snurrevad
Rödspätta
Bottentrål
Räkor, hälleflundra, rödspätta
Flyttrål
Torsk, sej, kolja, makrill

Trålarna arbetar under alla väderförhållanden och årets planer förändras hela tiden, till exempel om vinterisen skulle komma tidigare än förväntat eller om en storm skulle vara på väg. I tillägg till väderförhållandena definieras rutterna även av fiskekvoterna och mängden fisk. Vi vet av erfarenhet när och var fisk och skaldjur av högsta kvalitet fångas och när det är rätt säsong.

Livet ombord en industritrålare

För att nå avlägsna fiskeområden långt från land tillbringar de havsgående fartygen flera veckor i taget till sjöss, tills lasten är full. Under den tiden fiskar fartyget konstant och två besättningar arbetar i skift dygnet runt. Varje skift är normalt åtta timmar långt.
Hela personalen uppgår till omkring 25 personer och består av:

  • Kapten: Fartygschef – planerar rutten och fisket och driver trålaren
  • Överstyrman: Hjälper kaptenen med styrning och navigering
  • Maskinchef: Ansvarar för att driva och underhålla motorn och all elektronik
  • Två till tre tekniker: Drift och underhåll
  • Åtta till tio fiskare på däck: Hanterar trålen på däck
  • Fabrikschef: Övervakar och planerar produktionen
  • Tio till fjorton fabriksarbetare: Arbetar i produktionen
  • Kockar: Catering och praktiskt arbete

Fisket planeras för två år i taget så att besättningen känner till sitt schema lång tid i förväg. De arbetar normalt åtta veckor i taget, följt av åtta veckors ledighet.

Se även

Läs mer om Beredning
...