You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Från hav till bord

Livet i de nordliga haven

Det vimlar av liv i Nordatlanten och Norra ishavet – en fantastisk resurs som vi lever av och bryr oss om.

Trots det kalla och ogästvänliga klimatet i Nordatlanten vimlar det av liv i havet. Under vattenytan öppnar sig en frodig miljö och området är hem åt ett överflöd av naturresurser.

I Nordatlanten och Norra ishavet tillsammans finns det nästan 1 100 kända fiskarter. Omkring 600 av dessa är pelagiska fiskarter, medan resten är djuphavsfiskar. I havet enbart runt Grönland finns det mer än 250 olika fiskarter, tillsammans med skaldjur, musslor, femton arter av valar och delfiner, samt sex arter av sälar och valrossar.

Vattentemperatur

Kännetecknade för de arter som lever i Nordatlanten och arktiska områden är att de är väl anpassade för hårda väderförhållanden och kalla temperaturer. Trots det sker små temperaturförändringar med tiden och även mycket små förändringar, under 1 °C, har en stor inverkan på klimat och marint liv.

Torsk eller räkor?

I det nya årtusendet har torsken återvänt till grönländska vatten i stort antal tack vare den något ökade temperaturen. Samtidigt rör sig räkbestånden längre norrut, mot kallare vatten.

Styrning av fisket

Nordatlanten och Norra ishavet bidrar med ungefär 11 procent till den globala marina fångsten varje år. Dessa vattens totala fångst 2012 var 10 miljoner ton, varav 8 miljoner ton fångades i nordöstra Atlanten (FAO 27) och 2 miljoner ton fångades i nordvästra Atlanten (FAO 21), inklusive Norra ishavet. Trots det stora antalet arter i dessa områden fokuserar dagens kommersiella fiske på relativt få, välkända arter.

Kännetecknande för området är att fisket är väl kontrollerat och reglerat, och att ansträngningar görs för att förbättra data och styrning av fiskerier som ännu inte har uppnått hållbarhetscertifikat, till exempel från MSC (Marine Stewardship Council).

Se även

Läs mer om Fiske
...