You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Hållbarhet

Utbildning på Grönland

Våra mål och ambitioner inom utbildning på Grönland bygger på FN:s mål för hållbar utveckling nr 4

Vi tar ansvar för kompetensutveckling och utbildning i det grönländska samhället genom särskilda utbildningsprogram, i nära samarbete med utbildningsinstitutioner och via vår egen Royal Greenland Academy.

Inom prioriteringen Utbildning på Grönland fokuserar vi på tre delområden:

 

1. Bygga upp kompetens i samhället

Vi kommer att arbeta för att motivera medarbetare och unga i lokalsamhällen på Grönland att söka till utbildningsprogram genom att införa en rad olika initiativ för att främja engagemanget i och intresset för utbildning.

På turné med utbildningsroadshowen

På turné med utbildningsroadshowen

Centre for National Guidance på Grönland har som uppdrag att skapa ett ramverk för utveckling och utvärdering av vägledningsinitiativ på Grönland. Centret organiserar en årlig utbildningsroadshow som turnerar runt i de städer på Grönland som har stora utbildningslokaler.

Royal Greenland är med på turnén

Initiativ
Vi har en rad olika initiativ som riktar sig till unga på högstadiet liksom i professionella utbildningsprogram, det vill säga utbytesprogram med praktik på Royal Greenlands kontor utomlands och en fast nivå på antalet praktikanter som ansöker. Vi har ett nära samarbete med representanter från Grönlands utbildningsministerium om att stärka studenternas kompetens.

2. Royal Greenland Academy – Intern utbildningsakademi

Royal Greenland Academy samordnar kompetensutvecklingen av företagets nuvarande och framtida medarbetare. Vårt mål är att kunna attrahera och behålla kvalificerade medarbetare genom ständigt pågående relevant kompetensutveckling.

Kurser för produktionsanställda på Grönland

Initiativ
Det finns en rad olika kurser som man kan gå nu eller som är under utveckling i Academy-programmet – inspirerande kurser för medarbetare på fabriker och på trålare, årliga bootcamps för praktikanter och lärlingar samt skräddarsydda kurser för utvalda talanger.

3. Kurser för lokala fiskare

Det är viktigt att förstå råvarornas värdekedja från levande fiskar till slutkunden för att säkerställa att man får fisk av bästa kvalitet. Det är därför vi vill utbilda fiskarna tillsammans med fångst- och landningsteam för att säkerställa att de förstår båda parternas arbete, optimerar kvaliteten och skapar värde både för fiskarna och Royal Greenland.

Fiskena är väldigt viktiga för det grönländska samhället

Fiskena är väldigt viktiga för det grönländska samhället

Fiskena på Grönland är konstruerade som havs- och kustfisken och det finns betydande skillnader mellan dem.

Läs mer här

För en detaljerad version av våra initiativ inom Utbildning på Grönland, besök vår globala webbplats här.

Se även

Läs mer om Hållbarhet – i vardagen
...