You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Om Royal Greenland

Målsättning och vision

Vi maximerar på ett hållbart sätt värdet av de nordatlantiska havsresurser vi har tillgång till för de samhällen där vi är verksamma och för våra ägare.

Royal Greenland är ett vertikalt integrerat företag som vill skapa välstånd och utveckling i de fiskesamhällen som levererar våra fisk- och skaldjursprodukter.

Målsättning:

Vi maximerar på ett hållbart sätt värdet av de nordatlantiska havsresurser vi har tillgång till för de samhällen där vi är verksamma och för våra ägare.

 • Produktlöfte:
  Med utgångspunkt i vår nordatlantiska och arktiska härkomst och identitet strävar vi efter att leverera unika, säkra och hälsosamma fisk- och skaldjursprodukter till konsumenter över hela världen som uppskattar fisk- och skaldjursprodukter av hög kvalitet.
 • Vinstlöfte:
  Vi skapar en hållbar förtjänst. Vi arbetar kostnadseffektivt, hanterar risker och förblir konkurrenskraftiga. På så sätt skapar vi möjligheter för tillväxt och långvarig ekonomisk stabilitet i de samhällen där vi är verksamma.
 • Personlöfte:
  Vi driver vårt företag med respekt för individen. Vi agerar med integritet och öppenhet mot konsumenter, kunder, anställda, leverantörer och affärspartner.
 • Planetlöfte:
  Vi förvaltar de resurser vi har tillgång till – och som vår framtid är beroende av – på ett hållbart sätt.

Vår starka position baseras på både lokalt kustfiske och havsfiske i hela Nordatlanten och Norra ishavet.

Tid:

Vision

Vår vision är att vara:
The North Atlantic Champion

Royal Greenland är världens största leverantör av kallvattensräkor och liten hälleflundra.

Vi siktar på att utöka vår verksamhet i Nordatlanten och de arktiska områdena. Centralt för vår strategi är att vara lokalt representerade på Grönland, i Quebec och Newfoundland. Det ger oss möjlighet att dra nytta av de lokala fiskesamhällenas erfarenhet och kunnande så att vi kan leverera fisk och skaldjur av hög kvalitet från alla delar av Nordatlanten och Norra ishavet.

Vi är ett vertikalt integrerat företag som kombinerar fiske med bearbetning, logistik och försäljning för att erbjuda vildfångade fisk- och skaldjursprodukter av hög kvalitet till konsumenterna. Det kan vi göra tack vare vår djupt rotade erfarenhet av branschen och hela leveranskedjan.

Royal Greenlands marknadsposition bygger på en djup förståelse för kundernas och konsumenternas behov och vi strävar efter att bli starkast på de globala marknader som har en långsiktig potential för våra produkter.

 

Vi står närmast fisken, kunderna och konsumenterna.

Se även

Läs mer om Vårt arv
...