You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Om Royal Greenland

Målsättning och vision

Med utgångspunkt i vårt nordatlantiska ursprung och vår nordatlantiska identitet sätter vi en ära i att leverera unika, säkra och hälsosamma fisk- och skaldjursprodukter till konsumenter över hela världen som värdesätter fisk och skaldjur av hög kvalitet.

Royal Greenland är ett vertikalt integrerat företag som vill skapa välstånd och utveckling i de fiskesamhällen som levererar våra fisk- och skaldjursprodukter.

Mission

Vi maximerar hållbart värdet av marina resurser som vi har privilegierad tillgång till, till förmån för våra ägare och våra lokala samhällen

Vår starka position baseras på både lokalt kustfiske och havsfiske i hela Nordatlanten och Norra ishavet.

Tid:

Vision

Vi vill vara

The North Atlantic Champion

Royal Greenland är världens största leverantör av nordhavsräkor och hälleflundra.

Vi strävar efter att utöka vår position i Nordatlanten och Arktis. Lokal närvaro i både Grönland och Atlantprovinserna är en central del av vår strategi. Detta gör att vi kan dra nytta av de lokala fiskarnas erfarenheter och kunskaper samt säkra en stabil leverans av fisk och skaldjur från alla våra nordatlantiska och arktiska platser.

Som ett fullt vertikalt integrerat företag kombinerar vi fiske med bearbetning, logistik och försäljning för att leverera vildfångad fisk och vildfångade skaldjur av högsta kvalitet, från fångst till konsument.

Royal Greenlands marknadsposition bygger på ingående kunskaper om globala kund- och konsumentbehov och vi strävar efter att uppnå den starkaste marknadspositionen på alla globala marknader, där det finns en långsiktig potential för våra produkter.

Vi finns närmast fiskarna, närmast kunderna och närmast konsumenterna.

Se även

Läs mer om Vårt arv
...