You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Hållbarhet – i vardagen

Fisket är av stor betydelse för det grönländska samhället

På Grönland delas fisket in i havs- och kustfiske, som är två väldigt olika typer av fiske.

Stora fartyg dominerar havsfisket eftersom de kan stanna kvar på havet under längre perioder tills deras lastutrymmen är fulla och de måste lossa. En fisketur kan vara i flera veckor.

Kustfisket utgörs vanligtvis av mindre jollar som fiskar relativt nära kusten, inte längre ut än tre nautiska mil från kusten.

På Grönland är över 4 300 personer direkt anställda i fiskeindustrin eller den fiskerelaterade industrin och handeln (stat.gl). Detta motsvarar cirka 15% av den totala sysselsättningen i landet. Samtidigt är fisk och skaldjur den största exportvaran på Grönland.

Kustfiskare

2019 var Royal Greenland öppet för landningar av fångster på 37 fabriker av olika kapacitet längs västkusten på Grönland. Det är av stor betydelse, i synnerhet för mindre samhällen, att det är möjligt att landa fångsterna, eftersom fiske oftast är samhällets enda sysselsättning.

Kustfisket domineras av många oberoende fiskare som fiskar hela eller nästan hela året. År 2022 landade totalt 1 760 fiskare sina fångster till Royal Greenland, vilket innebär att cirka 40 % av de anställda inom fiskeindustrin fiskar för Royal Greenlands fabriker.

Antal fiskare som landar till Royal Greenland

Image

Som visas i tabellen har antalet fiskare ökat betydligt sedan 2010, då omkring 550 fiskare landade sin fångst hos Royal Greenland.

Orsaken till den stora ökningen 2016 var främst för att det blev möjligt för fler fiskare att bli oberoende och ansöka om en egen licens för att fiska grönländsk hälleflundra. 2016 beviljades 27 % fler licenser jämfört med 2015 i de tre nordliga administrativa områdena Diskobukten, Upernavik och Uummannaq, medan antalet båtar förblev desamma. Samma sak hände 2019, men i mindre utsträckning.

Under de senaste två åren har den grönländska regeringen stängt utfärdandet av nya licenser, vilket har inneburit att inga nya fiskare har kommit in i fisket. Denna förordning är en del av den ansvarsfulla förvaltningen av fiskeresurserna, eftersom trycket på naturresurserna inte får öka. Landningsvolymen har legat kvar på samma nivå under perioden, trots att det har funnits något färre fiskare.

Jollar inom fisket

En jolle med en stor motor är ett viktigt redskap för den oberoende fiskaren. Många fiskare har gått från att arbeta ombord på traditionella fiskekuttrar till att köpa en egen jolle. En jolle är flexibel, motorn är enklare att ersätta eller reparera än på en fiskekutter och lätt att hantera för 1–2 personer. Om man fiskar grönländsk hälleflundra är det möjligt för en person att hantera utrustningen själv.

Se även

Nästa nyhet: Rekruttering starter tidligt
...