You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Royal Greenland

Arbeta på Royal Greenland

På Royal Greenland strävar vi alla efter att vara bäst på det vi gör, men det finns alltid utrymme för att ha roligt.

Royal Greenland är en global organisation som omfattar många kulturer och olika, platser och yrken. Vi arbetar inom hela värdekedjan från fiske, produktion, kvalitet, logistik, produktutveckling, marknadsföring, försäljning samt ett antal företagsfunktioner.

Att arbeta på Royal Greenland är både krävande och utmanande. Vi är energiska och fullföljer våra mål med stor hängivenhet och entusiasm. Våra medarbetare får stort ansvar, men också anledning att vara stolta över vårt företag och den kultur vi representerar.

För mer information om lediga platser på Royal Greenland, kontakta:

Sweden

Royal Greenland, Malmö

Hyllie stationstorg 31, SE-21532 Malmö
Tfn:
+46 040-237880
Läs mer om Om Royal Greenland
...