You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Hållbarhet – i vardagen

Reduce - recycle - renew

Ambitionen att minska plastförbrukningen måste vara i linje med efterfrågan på hög livsmedelssäkerhet och optimalt produktskydd vid valet av plastmaterial för förpackningar.

Idag är huvudparten av Royal Greenlands detaljhandelssortiment förpackat i plastpåsar. Påsarna är gjorda av ett eller flera lager plast med olika egenskaper, beroende på vilken typ av produkt påsen är utformad för. För många produkter är hög barriärkvalitet viktigt för att förhindra att luft kommer in i påsen, medan andra påsar måste vara resistenta mot skarpa föremål för att undvika revor under förpackningsprocessen för frysta produkter. För rökt fisk är ett 100 % ogenomträngligt lager nödvändigt för att undvika att fisken blir härsken.

För att plasten ska lämpa sig för återvinning kan den vanligtvis endast bestå av en typ av plast eller så kallad polymer. I vissa fall är det nödvändigt att öka tjockleken på plastpåsen för att kunna återvinna den när man exempelvis byter från PE/PET till PE, vilket kan verka motsägelsefullt i ljuset av den övergripande ambitionen att minska plastförbrukningen.

I tabellen nedan visas det hur olika polymerer och kombinationer av dessa presterar när det gäller återvinning. Som anges i tabellen är det en avgörande faktor att polymererna är kompatibla. Icke-kompatibla polymerer kan inte separeras från varandra i återvinningsprocessen och lämpar sig därför endast att användas i en förbränningsprocess.

Image

För Royal Greenland är första steget mot att minska plastförbrukningen inom detaljhandeln att se till att alla detaljhandelsförpackningar är tillverkade i kompatibla polymerer. Med detta val säkerställer vi att våra detaljhandelsförpackningar är så återvinningsbara som möjligt. I några få fall kan detta beslut orsaka en ökning av plastförbrukningen eftersom övergången till mer återvinningsbart material leder till en ökning av plastens tjocklek för att säkra ett optimalt skydd av produkten.

Rena material som exempelvis PET, PP och PE har den högsta graden av återvinningsbarhet, medan material som räknas upp i det gula området oftast kan återvinnas som plastkärl, trädgårdskrukor etc.

Ett långsiktigt alternativ till fossilbaserade polymerer i tabellen är att övergå till förpackningar i bioplast tillverkade av förnybara resurser som exempelvis sockerbetor, majs eller halm. Bioplast används idag främst i plastpåsar och förpackningar som inte är i direktkontakt med livsmedel.

Se även

Nästa nyhet: Ledarskapsutbildning
...