You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Om Royal Greenland

Företagsstruktur och -förvaltning

Royal Greenlands struktur speglar ett nätverk av platser, kulturer och funktioner – tillsammans maximerar vi det kommersiella värdet på fisk och skaldjur från Nordatlanten

Royal Greenland är en stor och komplex organisation med dotterbolag i ett flertal länder över hela världen. I det här avsnittet kan du läsa mer om Royal Greenland-koncernen.

Tillsynsnämnd

Maliina Abelsen
Ordförande
Niels Søren Thomsen
Vice ordförande
Preben Sunke
Styrelsemedlem
Janne Moltke-Leth
Styrelsemedlem
Karsten Høy
Styrelsemedlem
Arnanguaq Holm Olsen
Styrelsemedlem
Johan Berthelsen
Styrelsemedlem*
Niels Ole Møller
Styrelsemedlem*
Sara Biilmann Egede
Styrelsemedlem*

* Medarbetarrepresentanter

Ledning

Susanne Arfelt Rajamand
CEO
Nils Duus Kinnerup
EVP & CFO
Lars Nielsen
EVP, Production
Bodil Marie Damgaard
EVP, HR & Communication

Verkställande ledning

Susanne Arfelt Rajamand
CEO
Nils Duus Kinnerup
EVP & CFO
Lars Nielsen
EVP, Production
Joanna Hutchins
EVP, Marketing & Sustainability
Robert-Jan Treebus
EVP, Sales

Tillkännagivanden från ledningen

Bolagsordning

Nedan presenteras den aktuella bolagsordningen för moderbolaget Royal Greenland A/S.

Bolagsordning från Royal Greenland A/S

Âganderätt och intresseföretag

Royal Greenland A/S är ett oberoende aktiebolag som ägs till hundra procent av den grönländska regeringen. Nedan hittar du en sammanfattning över företagen som ägs eller delägs av moderbolaget Royal Greenland A/S. 

Image

Se även

Läs mer om Fakta och statistik
...