You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Om Royal Greenland

Företagsstruktur och -förvaltning

Royal Greenlands struktur speglar ett nätverk av platser, kulturer och funktioner – tillsammans maximerar vi det kommersiella värdet på fisk och skaldjur från Nordatlanten

Royal Greenland är en stor och komplex organisation med dotterbolag i ett flertal länder över hela världen. I det här avsnittet kan du läsa mer om Royal Greenland-koncernen.

Ledning

Susanne Arfelt Rajamand
CEO
Nils Duus Kinnerup
EVP & CFO
Bruno Olesen
EVP, Sales & Marketing
Lars Nielsen
EVP, Production
Jens K. Lyberth
Director, Corporate Relations

Tillkännagivanden från ledningen

Bolagsordning

Nedan presenteras den aktuella bolagsordningen för moderbolaget Royal Greenland A/S.

Bolagsordning från Royal Greenland A/S

Âganderätt och intresseföretag

Royal Greenland A/S är ett oberoende aktiebolag som ägs till hundra procent av den grönländska regeringen. Nedan hittar du en sammanfattning över företagen som ägs eller delägs av moderbolaget Royal Greenland A/S. 

Image

Tillsynsnämnd

Maliina Abelsen
Ordförande
Niels Harald de Coninck-Smith
Vice ordförande
Susanne Christensen
Styrelsemedlem
Johannes Jensen
Styrelsemedlem
Jesper Højer
Styrelsemedlem
Arnanguaq Holm Olsen
Board member
Sara Biilmann Egede
Styrelsemedlem*
Niels Ole Møller
Styrelsemedlem*
Johan Berthelsen
Styrelsemedlem*

* Medarbetarrepresentanter

Se även

Läs mer om Fakta och statistik
...