You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Från hav till bord

Kvalitet

Royal Greenland tillämpar de högsta standarderna inom livsmedelssäkerhet i alla delar av vår affärsverksamhet.

Vår globala kvalitetsgrupp säkrar att våra produkter lever upp till de högsta kvalitetsstandarderna. Våra största fabriker är alla BRC- eller IFS-certifierade och samtliga fabriker har infört strikta HACCP-procedurer.

Kvalitetsstyrning

Som ett företag som levererar fisk- och skaldjursprodukter av högsta kvalitet följer vi de högsta livsmedelsstandarderna för säkerhet inom alla våra affärsområden, från fångst, beredning, paketering och distribution till produktutveckling.

Vår kvalitetsavdelning och våra lokala kvalitetskontor och laboratorier tillämpar höga standarder och arbetar dygnet runt för att säkra hundraprocentigt tillförlitliga kvalitetsprodukter. Grupperna har ett nära samarbete med myndigheter och kunder för att säkra att våra produktionsanläggningar hela tiden lever upp till fastställda säkerhetsstandarder för livsmedel.

Kvalitetsstyrning

Målet med Royal Greenlands kvalitetsstyrningssystem är att styra kvaliteten på ett sensoriskt (smak, doft, utseende och konsistens), säkerhetsmässigt och reglementsenligt sätt.

Kvalitetsstyrningssystemet uppfyller kraven för HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), vilket är ett system för egenkontroll i syfte att identifiera och bedöma faror inom livsmedelsproduktionen. Systemet tar hänsyn till alla möjliga faror för de primära produkterna och produktionen. Kontrollaktiviteter etableras och övervakningsprogram fastställs utifrån djupgående analyser och förordningar. Den viktigaste aspekten är att känna till de primära produkter som används och att definiera övervakningen därefter. Kvalitetsstyrningssystemets effektivitet och implementering verifieras av regelbundna interna och externa kontroller. Royal Greenland samarbetar därför med flera internationella certifieringsorgan. 

Omfattande utbildning inom hygien och kvalitetsmedvetenhet

Royal Greenlands kvalitetssystem är förankrat i produktionen, där våra högt kvalificerade och kvalitetsmedvetna medarbetare ser till att allt går enligt planerna. Vår kvalitetsavdelning instruerar i, övervakar och följer upp nya initiativ. Medarbetare vid varje anläggning får omfattande träning i hygien- och kvalitetsmedvetenhet för att säkra högsta säkerhets- och kontrollnivå.

Krav på leverantörer

För att kunna erbjuda världens bästa fisk- och skaldjursprodukter till våra kunder ställer vi stränga krav på våra leverantörer och partners.

Hos Royal Greenland ställer vi väldigt exakta krav på våra leverantörer och externa partner. Detta eftersom vi ansvarar för varje individuell produkt. Det innebär att varje leverantör som vill arbeta med Royal Greenland måste vara beredd på en omfattande inspektion.

Kontroll och riskbedömning av nya partner

Vi väljer våra huvudleverantörer och externa partner på grundval av en riskbedömningskontroll. Högkvalificerade revisorer utför kontrollen enligt Royal Greenlands strikta krav. Vi anser att detta är det bästa sättet att säkra maximal livsmedelssäkerhet för våra produkter.

Innan kontrollen skickar Royal Greenland alltid ett detaljerat formulär som den potentiella, externa leverantören ska fylla i. Det ifyllda formuläret måste sedan godkännas av Royal Greenlands kvalitetsavdelning. Formuläret arkiveras och används för uppföljande dokumentation såväl som för våra inspektioner på leverantörens anläggning.

Hämta önskat bedömningsformulär eller vår uppförandekod för leverantörer.

Inspektioner

För att säkerställa att våra leverantörer håller höga standarder övervakas de regelbundet. Deras produkter övervakas och kontrolleras på den lokala produktionsanläggningen i enlighet med leverantörens HACCP-plan. Leverantören är skyldig att rapportera eventuella avvikelser till Royal Greenland. I händelse av avvikelser utförs en ny bedömning för att besluta om nästa steg.

Certifieringar

I dag är certifieringar, av såväl NGO:er som kunder, av största vikt som ett integrerat inslag i vår dagliga drift. Hos Royal Greenland strävar vi efter att göra vår produktion så hållbar och säker som möjligt, och att leva upp till de stränga kraven inom dagens fisk- och skaldjursindustri. Tack vare detta har vi tilldelats ett flertal certifikat.

Leverantörsrevision

Leverantörsrevisioner har under många år varit ett regelbundet inslag i system och procedurer inom detaljhandeln. De utförs av kvalitetsavdelningarna hos de individuella återförsäljarna och grossisterna. Men allt högre krav från konsumenter, nya förpliktelser för återförsäljare och grossister, striktare lagkrav och globaliseringen av produktleveranser har gjort den här uppgiften praktiskt taget omöjlig. Återförsäljare har därför utvecklat sina egna, enhetliga standarder för kvalitetssäkring och livsmedelssäkerhet. Detta har resulterat i följande standarder: British Retail Consortium (BRC) och International Food Standard (IFS).

Leverantörer och bolag som söker certifiering enligt IFS- och BRC-standarder bedöms av ett oberoende certifieringsorgan. På så sätt är alla involverade parter oberoende av varandra. Certifieringsorganet bidrar till att säkra systemets trovärdighet och återförsäljare kan vara säkra på att systemet är konsekvent. Det är inte juridiskt nödvändigt att vara certifierad, men nivån på kvalitetssäkerheten definieras av standardens omfattning.

Hos Royal Greenland säkrar vi kvaliteten på våra produkter via våra egna kanaler samt genom att arbeta med myndigheterna. Vi har även fått certifieringar för många av våra produkter på olika produktionsanläggningar. Hos Royal Greenland arbetar vi kontinuerligt på att uppnå fler certifieringar.

MSC: Marine Stewardship Counsil

MSC är ett globalt program där MSC och deras partner arbetar för att främja hållbara principer för det kommersiella fisket genom att samarbeta och kommunicera med alla i värdekedjan från fiskare till konsument. Den blå MSC-logotypen känns lätt igen av konsumenterna och visar att en produkt är certifierad som hållbar och att den är spårbar ända tillbaka till sitt ursprung. 

Historien om MSC

Historien om MSC

Unilever och World Wildlife Foundation etablerade Marine Stewardship Council (MSC) 1997. MSC gjordes oberoende av båda organisationerna 1999.
Läs mer om MSC och deras arbete här

MSC:s miljöstandarder för hållbart fiske baseras på FAO:s uppförandekod för ansvarsfullt fiske. Standarden granskas ständigt och övervakas av en oberoende grupp av fiskeexperter från hela världen. MSC:s standard är baserad på tre principer: hållbart fiske, minsta möjliga miljöpåverkan och effektiv kontroll.

För att få rätt att använda den blå MSC-logotypen på produkterna, utvärderas varje fiske noggrant och följs tätt under en längre tid och med flera undersökningar undersöks om fisket förvaltas på ett hållbart sätt. För att erhålla en MSC-certifiering måste flera standarder både inom hållbarhet och inom spårbarhet uppfyllas.

Endast för vildfångad fisk

Endast för vildfångad fisk

MSC-logotypen och certifieringen är endast tillgänglig för vild fångst. Inom odlad fisk och skaldjur levererar ASC ett liknande alternativ för ansvarsfullt odlad fisk och skaldjur.

En MSC-certifiering är giltig i fem år och under denna period besöks fabriken minst en gång om året för att säkerställa att den fortsätter att uppfylla MSC:s standarder. Med MSC-logotypen uppmuntras konsumenterna att välja produkter och företag som stödjer hållbart fiske. 

Se även

Läs mer om Fisk och skaldjur i köket
...