You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser

Hållbarhet

En hållbar affärsverksamhet är en naturlig del av Royal Greenlands identitet. Vårt hållbarhetsprogram bygger på fyra prioriteringar inom ramen för FN's mål för hållbar utveckling, med mål för 2022 och ambitioner för 2030.

...