You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Hållbarhet

Hållbarhet – det naturliga valet

VÅR MISSION

Vi vill basera vår verksamhet på ett hållbart fiske, där de tillgängliga resurserna utnyttjas fullt ut, och därigenom säkerställa en ekonomisk och social grund i de länder där vi är verksamma

Vi vill basera vår verksamhet på ett hållbart fiske, där de tillgängliga resurserna utnyttjas fullt ut, och därigenom säkerställa en ekonomisk och social grund i de länder där vi är verksamma.

Hör vår Corporate Senior Sustainability Advisor, Lisbeth Due Schönemann-Paul, beskriva vår hållbarhetsstrategi.

Tid:

Royal Greenlands affärsmodell

Royal Greenlands affärsmodell bygger på värdeskapande genom hållbart fiske och inköp av vildfångad fisk och skaldjur, förädling till kvalitetsprodukter och försäljning till lokala och internationella kunder. Vårt uppdrag är att maximera värdet på våra råvaror, till förmån för våra ägare och våra globala lokalsamhällen.

Royal Greenland är den största arbetsgivaren på Grönland och har 37 aktiva anläggningar längs Grönlands västkust. Av samma anledning är många människor i städer och bygder beroende av ett långsiktigt förhållningssätt till de gemensamma marina resurserna.

Vi har ett stort ansvar för att agera hållbart och minimera miljö- och klimatpåverkan från våra aktiviteter till havs och på land. På alla våra processanläggningar på Grönland, i Kanada och Tyskland har vi ett socialt och etiskt ansvar för att säkerställa att arbetsplatsen har en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö med hög trivsel för de anställda.

Hållbarhet - FNs mål för hållbar utveckling

Royal Greenland har byggt upp ett brett hållbarhetsprogram som bygger på vår affärsstrategi och på fyra av FN:s 17 mål för hållbar utveckling, som 2018 formulerades som fokusområden med specifika mål för 2022 och ambitioner för 2030.

Under 2023 har vi rapporterat om den övergripande uppfyllelsen av de fyra FN-målen för hållbar utveckling och delmålen under 2022, inklusive en kort översikt.

Genomgång av de globala målen för hållbar utveckling och utvärdering av måluppfyllelsen

För en fullständig genomgång av fokusområden, aktiviteter under 2022, måluppfyllelse och förväntningar på de kommande åren, se:

Se även

Läs mer om Hållbart fiske
...