Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Læs mere om Bæredygtighed

Bæredygtighed - Det naturlige valg

Vores ansvar, prioriteter og målopfyldelse

Vi ønsker at basere vores virksomhed på et bæredygtigt fiskeri og at udnytte de tilgængelige ressourcer fuldt ud for herigennem at sikre et samfundsmæssigt og socialt fundament i de lande, vi opererer i.

Forretningsmodel og ansvar

Royal Greenlands forretningsmodel bygger på værdiskabelse gennem et bæredygtigt fiskeri og indkøb af vildtfangede fisk og skaldyr, forarbejdning til kvalitetsprodukter og salg til lokale og internationale kunder. Vores mission er at maksimere værdien af vores råvarer til gavn for vores ejere og de lokale samfund, vi opererer i.

Royal Greenland er den største arbejdsgiver i det grønlandske samfund og har 37 aktive anlæg langs den grønlandske vestkyst. Af samme grund er mange mennesker i byer og bygder afhængige af en langsigtet tilgang til de maritime fællesressourcer.

Vi har et stort ansvar for at agere bæredygtigt og minimere det miljø- og klimamæssige aftryk vores aktiviteter til havs og på land efterlader. Samtidig har vi på alle vores fabrikker i Grønland, Canada og Tyskland et socialt og etisk ansvar for at sikre, at arbejdspladsen har et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med en høj grad af trivsel.

Vores strategiske prioriteter – FNs verdensmål

Royal Greenland har opbygget et bredt bæredygtighedsprogram, som er funderet i vores forretningsstrategi og tager afsæt i fire af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Gennemgang af verdensmål og evaluering af målopfyldelse

For præsentation af resultater for 2023, klik her:

For fuld gennemgang af indsatsområder, aktiviteter, målopfyldelse og forventninger til de kommende år henvises til Royal Greenlands årsrapport.

Hør vores Senior Sustainability Advisor Lisbeth Due Schönemann-Paul fortælle om vores bæredygtighedsstrategi.

Tid:
Læs mere om Indblik i vores hverdag
...