You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Hållbarhet

Hållbart fiske

Våra mål och ambitioner inom hållbara fisken bygger på FN:s mål för hållbar utveckling nr 14

Vårt fiske måste förvaltas i enlighet med de vetenskapliga råden och certifieras av en oberoende tredje part. Vi skaffar fisk och skaldjur enligt likvärdiga principer och bidrar till att bygga kunskap om hållbart fiske, havsmiljön och nya arter.

Inom prioriteringen Hållbart fiske fokuserar vi på två delområden:

 

1. Hållbara råvaror

På Royal Greenland arbetar vi för att öka antalet hållbara fisken och andelen certifierade fisken. Vårt fiske förvaltas i enlighet med de vetenskapliga råden och vi certifieras endast av en oberoende tredje part.

Partnerskap – Sustainable Fisheries Greenland

Partnerskap – Sustainable Fisheries Greenland

Royal Greenland samarbetar på flera nivåer för att säkra långsiktig hållbarhet för fisket i Nordatlanten och Norra ishavet. Sustainable Fisheries Greenland är den centrala organisationen på Grönland som hanterar grönländska ärenden i fråga om MSC-ansökningar och förhandsbedömningar i nära samarbete med aktörer i branschen.

Besök Sustainable Fisheries Greenland här

Initiativ
Bland initiativen med hållbara råvaror fokuserar vi på att bevara de nuvarande certifikaten, certifiering av nya fisken och en större andel certifierade inköpta råvaror.

2. Utveckling av fisket – nya arter

I framtiden måste vi bidra till en ständigt ökande global befolkning genom att utveckla nya livsmedelsprodukter. Men eftersom våra marina resurser är begränsade arbetar vi fortfarande för att utveckla kunskap och kommersialisera nya arter samtidigt som vi behåller ett hållbart fokus.

Grönländska affärsutvecklingsavdelningen

Grönländska affärsutvecklingsavdelningen

En liten avdelning på Grönland med en anställd marinbiolog och laboratoriepersonal som är fokuserad på provfiske.

Läs mer om den grönländska affärsutvecklingsavdelningen här

Initiativ
De nuvarande initiativen inom utvecklingen av fisket och nya arter handlar om sjöborre, sjögurka och valthornssnäcka liksom odling av tång.

För en djupgående version av våra initiativ inom hållbart fiske, besök vår globala webbplats här.

 

Se även

Läs mer om Ansvarsfullt fotavtryck
...