You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Hållbarhet

Hållbart fiske

Våra mål och ambitioner inom hållbart fiske baseras på FN:s mål för hållbar utveckling nr. 14

Vårt fiske ska förvaltas i enlighet med vetenskaplig rådgivning och certifieras av en oberoende tredje part. Vi upphandlar fisk och skaldjur enligt likvärdiga principer och bidrar till att bygga kunskap om hållbart fiske, havsmiljön och nya arter.

Inom prioriteringen Hållbart fiske fokuserar vi på 3 delområden:

 

1. Råvaror

Vi kan kategorisera våra råvaror som härrörande från havsfiske, kustfiske och direktköp från lokala fiskare, samt odlade arter. 98 % av råvaruvolymerna kommer från havs- och kustfiske, med en nästan lika stor fördelning mellan de två.

Royal Greenland övervakar aktivt fiskekraven, reagerar på vetenskapligt bevisade förändringar i bestånden och deltar aktivt i utvecklingen av ny teknik.

Åtgärder och resultat 2022

Baserat på Sustainable Fisheries Greenlands (SFG) fiskeriförbättringsprojekt (FIP) för kustfiske av liten hälleflundra omfattas detta fiske nu av kvoter, och tre nya förvaltningsområden har inrättats.

En arbetsgrupp har inrättats för att fastställa mål för fisket av liten hälleflundra, och eftersom kustfisket av liten hälleflundra betraktas som ett "blind end-bestånd" är uppgiften främst att fastställa om fisket i fjordarna sker vid den optimala tidpunkten när det gäller fiskens tillväxt och värde.

Arbetsgrupper har inrättats för förvaltningsplaner för havsbaserad liten hälleflundra i östra Grönland och marina ekosystem och livsmiljöer

2. Certifiering av tredje part

Implementeringen av MSC-standarden för grönländskt fiske bygger på starka partnerskap mellan fiskeföretag, lokala fiskeföreningar, Grönlands institut för naturresurser och offentliga myndigheter. Royal Greenland spelar en aktiv roll i detta samarbete, bland annat som medlem i Sustainable Fisheries Greenland.

Åtgärder och resultat 2022

Royal Greenlands loddfiske har MSC-certifierats.

Lax som köps in till Royal Greenlands norska bearbetningsanläggning är Global Gap (GG)-certifierad, och en liten del köps in som ASC-certifierad.

Offshore-fiske av liten hälleflundra i västra Grönland har omcertifierats.

3. Kommersialisering av nya arter

I framtiden måste vi utnyttja de marina resurserna bättre, så att vi som företag kan utveckla livsmedelsprodukter för en ständigt ökande global befolkning.

En möjlighet är att fler arter utvecklas kommersiellt och görs tillgängliga för konsumenterna som livsmedelsprodukter. Det skulle gynna både vår verksamhet och samhället, eftersom nya produkter också skulle skapa mer lokal sysselsättning.

En liten affärsutvecklingsavdelning på Grönland, bemannad med en marinbiolog och laboratoriepersonal, är inriktad på provfiske och utveckling av arter som valthornssnäcka, sjöborre, sjögurka och sjögräs. Fiske, odling och provtagning är långa processer som från säsong till säsong ger oss mer kunskap och gör det möjligt för oss att utveckla nya marina resurser för marknaden.

Åtgärder och resultat 2022

Uppskalning av tångväxt med en optimerad produktionsmetod utanför Maniitsoq på Grönland under ett år som präglades av is, algavlagringar på linor och instabila väderförhållanden för utsättning av tångväxter.

Se även

Läs mer om Ansvarsfullt fotavtryck
...