You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser

MSC återcertifierar fisket av kallvattenräkor på västra Grönland

Den 29 januari offentliggjordes den offentliga certifieringsrapporten för kallvattenräkor från västra Grönland utan invändningar. Detta innebär att efter en ny bedömning och som ett resultat av årliga övervakningsrevisioner kommer det västgrönländska räkfisket att fortsätta att vara certifierat enligt MSC:s krav för hållbart fiske i ytterligare fem år efter detta datum.

Fisket av kallvattensräkor i västra Grönland MSC-certifierades första gången 2013, som det första fisket av kallvattensräkor internationellt och det första grönländska fisket som certifierades. Därefter har det omcertifierats 2017/2018 och nu igen 2023/2024. Under alla år har fisket välkomnat årliga övervakningsrevisioner.

Se hela den offentliga certifieringsrapporten här

"Vi är glada över att återigen få certifieringen för detta viktiga fiske", säger Lisbeth Schönemann-Paul, Sustainability Advisor på Royal Greenland och ordförande för Sustainable Fisheries Greenland.

"Räkfisket i kallt vatten är av stor betydelse för det grönländska samhället, och därför är det av yttersta vikt att det förvaltas på ett hållbart sätt så att det kan bidra till landets långsiktiga tillväxt och välstånd. Det är också viktigt för våra kunder att våra produkter bär den blå MSC-märkningen, så att det är lätt att se att produkterna har fiskats på ett hållbart sätt."

Sustainable Fisheries Greenland

Förvaltningen av fisket utförs av "Sustainable Fisheries Greenland", en organisation som stöds av alla intressenter i det grönländska fisket, och som arbetar med fiskare, forskare och industrin för att säkerställa att det grönländska fisket förvaltas på ett hållbart sätt.
Länk till webbplatsen

Se även

...