You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Hållbarhet – i vardagen

Rekommendationer från ett fiskeriprojekt (FIP) för kustfiske av liten grönländsk hälleflundra

Kustfisket av liten grönländsk hälleflundra i västra Grönland är centralt för den grönländska ekonomin, sysselsättningen och identiteten.

Det är viktigt att säkerställa att liten grönländsk hälleflundra trivs och kan bidra så mycket som möjligt till det grönländska samhället genom optimal avkastning, ett stabilt fiske och ett sunt bestånd av fisk med stor efterfrågan på världsmarknaderna.

För närvarande finns det en beklaglig ökning av antalet mindre fiskar som fångas och en minskning av de vetenskapliga kvotrekommendationerna. Under 2018 initierades därför ett fiskeriprojekt (FIP) av de viktigaste intressenterna i fisket. Målsättningen var att få den kunskap som behövs för att stödja en hållbar förvaltning av fisket, tillhandahålla de verktyg som behövs för att upprätthålla ett sunt bestånd av liten grönländsk hälleflundra och maximera den långsiktiga ekonomiska avkastningen för både fiskare och samhälle.

Det tvååriga projektet hade det övergripande målet att tillhandahålla faktiska rekommendationer för att optimera kustfisket av liten grönländsk hälleflundra i Upernavik, Uummannaq och Diskobuktsområdet, och i början av 2021 spreds rekommendationerna till Grönlands departement för fiske, jakt och jordbruk.

Rekommendationerna faller inom olika kategorier, både vad gäller fångstmål, övergripande förvaltning och praktiska förändringar. Det måste finnas ett fast fångstmål som grund för förvaltningen av fisket, och rekommendationen är att använda den genomsnittliga längden på den fångade fisken för att övervaka fisket. Andra rekommendationer inkluderar en minimistorlek på drivnätets maskor och förbättrade procedurer för undanröjande av förlorad fiskeutrustning.

En arbetsgrupp under fiskeridepartementet, där Royal Greenland också deltar, hanterar arbetet och dialogen med intressenter om genomförandet i de tre förvaltningsområdena, och nya åtgärder har genomförts under både 2022 och 2023.

När rekommendationerna är väl implementerade förväntas fisket kvalificera sig för MSC-certifiering, vilket är en officiell märkning som ges till ansvarsfullt och hållbart förvaltat fiske.

Läs rapporten

Läs rapporten

Läs om FIP och ladda ner hela rapporten med rekommendationerna här på Sustainable Fisheries Greenland

Visa rapport och rekommendationer

Se även

Nästa nyhet: Säkerhet till havs ombord på trålarna
...