You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser

MSC-sertifisering av fisket etter kaldtvannsreker på Vest-Grønland

Den 29. januar ble den offentlige sertifiseringsrapporten for vestgrønlandske kaldtvannsreker offentliggjort uten innvendinger. Det betyr at det vestgrønlandske kaldtvannsrekefisket etter en ny vurdering og som følge av årlige overvåkningsrevisjoner vil fortsette å være sertifisert i henhold til MSCs krav til bærekraftig fiske i ytterligere fem år etter denne datoen.

Det vestgrønlandske kaldtvannsfisket etter reker ble MSC-sertifisert første gang i 2013, som det første kaldtvannsfisket etter reker internasjonalt og det første grønlandske fisket som ble sertifisert. Det har siden blitt resertifisert i 2017/2018 og nå igjen i 2023/2024. I løpet av disse årene har fiskeriet vært gjenstand for årlige overvåkningsrevisjoner.

Se hele den offentlige sertifiseringsrapporten her

"Vi er glade for nok en gang å motta sertifiseringen for dette viktige fiskeriet", sier Lisbeth Schönemann-Paul, bærekraftsrådgiver i Royal Greenland og leder for Sustainable Fisheries Greenland.

"Kaldtvannsfisket etter reker er av stor betydning for det grønlandske samfunnet, og derfor er det svært viktig at det forvaltes på en bærekraftig måte slik at det kan bidra til landets langsiktige vekst og velstand. Det er også viktig for kundene våre at produktene våre bærer det blå MSC-merket, slik at det er lett å se at produktene er fisket på en bærekraftig måte."

Se også

...