You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Royal Greenland bekämpar plastföroreningarna

26.06.2017
Foto: Plastic Change

Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet på Royal Greenland och vårt mål är att lämna ett positivt avtryck på de områden där vi är verksamma. Nyligen har Royal Greenland stöttat flera nya initiativ mot plastföroreningar.

Royal Greenland stödjer nu officiellt Plastic Change och deras arbete som en naturlig del av vår CSR-strategi. Plastic Change arbetar för att ta bort plastavfall från stränder och hav som ett sätt att förbättra förutsättningarna för ekosystemen i haven och de ekosystem som direkt påverkas av haven. 

Nu kartlägger Plastic Change mängden plast i haven runt om i världen. Arbetet leds av en dansk forskningsenhet vid Roskilde universitet. 

Genom att tråla med en speciellt utformad trål, kan föroreningens densitet fastställas och ge en överblick av den aktuella situationen.

Läs mer om Plastic Change och deras arbete här

Som ytterligare ett initiativ mot plastföroreningar arrangerar CSR Greenland en årlig städdag i flera städer hela Grönland för företag och medborgare, där folk kan anmäla sig och tillbringa en dag tillsammans och samla in avfall. I år låg fokus på plastavfall, eftersom plast i synnerhet har mycket lång nedbrytningstid – ibland hela 600 år. Dessutom betyder inte nedbrytningen att plasten försvinner. Det mesta av plasten förvandlas till mikroplaster som orsakar problem för miljön, bland annat på grund av att djuren äter dem. 

Grönland har städats i 6 år i rad

Grönland har städats i 6 år i rad

Den årliga städdagen har nu arrangerats i 6 år, och i år var för första gången även världshaven i fokus. I Nuuk deltog lokala dykare i städningen av haven och totalt samlades mer än 4 ton avfall in.
Läs mer om CSR Greenland och deras initiativ

Mer än 500 personer och 42 företag samlades i Nuuk i år för att samla in avfall och göra en insats för en bättre miljö. Totalt samlades mer än 4 ton avfall in och kunde återvinnas. Den årliga städdagen är ett initiativ från CSR Greenland, som Royal Greenland var med och grundade.

CSR hos Royal Greenland

På Royal Greenland arbetar vi kontinuerligt med samhällsansvar på alla nivåer i organisationen för att säkerställa långsiktig hållbarhet. Hållbarhet finns med i alla aspekter av företagets verksamheter och vi håller ständigt ögonen öppna efter fler möjligheter att förbättra det arbetet och samarbeta med andra. För att lyckas är det viktigt att vi startar eller deltar i projekt som stöder miljön och vår mest värdefulla resurs för kommande generationer – all fisk och alla skaldjur i Nordatlanten och Norra ishavet.

Royal Greenlands CSR-strategi är inriktad på tre huvudområden: människor, planeten och vinst.
Läs mer om Royal Greenlands CSR-strategi här

Källor

http://www.forskningsdatabasen.dk/da/catalog/2286860126

Nästa nyhet: Espersen purchases Royal Greenland plant in Koszalin as part of strategic partnership
...