You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Espersen köper Royal Greenlands anläggning i Koszalin som en del av ett strategiskt partnerskap

21.06.2017

Gemensamt pressmeddelande

Espersen, världens ledande förädlare av vitfisk och Royal Greenland, ledande inom nordatlantiska fisk- och skaldjursprodukter, tillkännager härmed undertecknandet av ett långsiktigt strategiskt partnerskap.

Partnerskapet består av två huvuddelar. För det första kommer Royal Greenland att ingå ett långsiktigt avtal med Espersen för plattfisk, vitfisk och förädlade konsumentprodukter. För det andra kommer Espersen att köpa Royal Greenlands anläggning i Koszalin i Polen, med cirka 1 000 anställda.

För Royal Greenland innebär partnerskapet att man kan fokusera ännu mer på och investera i fiske, förädling, försäljning och marknadsföring av nordatlantiska arter såsom nordhavsräkor, snow crab, liten grönländsk hälleflundra och grönländsk torsk.

För Espersen stödjer partnerskapet strategin att erbjuda ett komplett sortiment av goda fisk- och skaldjursprodukter till internationella kunder.

Klaus B. Nielsen, vd på Espersen A/S:

”Vi är stolta och glada över att Royal Greenland ser oss som en stark strategisk partner. Partnerskapet innebär att vi nu har kapacitet att stödja våra tillväxtstrategier inom detaljhandeln och livsmedelsindustrin. Den nya kapaciteten och kompetensen inom plattfiskbearbetning och förädlade produkter stärker vår position som ledande aktör inom fisk- och skaldjursproduktion och stärker vår ambition att bli föredragen partner med ett komplett sortiment av naturliga och värdeskapande produkter.”

 Mikael Thinghuus, vd på Royal Greenland A/S:

”Vi är mycket glada över det här bearbetningsavtalet och över att lämna över ägandet av vår verksamhet i Polen till Espersen. Vi har känt till Espersen i många år, och delar samma värderingar och vi är övertygade om att Espersen är rätt partner. Produkterna i Koszalin är viktiga för många av våra kunder och för Royal Greenland, så det har varit avgörande för oss att hitta en partner som vi kan lita på och som kan leverera produkter av hög kvalitet i tid och till en rimlig kostnad.

Vi tror att Espersen, som redan är vår granne i Koszalin, kommer att kunna utveckla den kombinerade produktionen bättre än vi skulle ha kunnat på egen hand, till fördel för både våra kunder och för de anställda. Dessutom kan vi frigöra resurser för att ytterligare fokusera på vår vertikalt integrerade verksamhet i Nordatlanten."

Avtalet och ägarbytet träder i kraft 1 september 2017.

Royal Greenland-anläggningen fortsätter att fungera med nuvarande organisation och ledarskap som ett komplement till Espersens anläggningar i Koszalin med över 1 350 anställda inom bearbetning och produktion av förädlade produkter. De två fabrikerna har ungefär lika stor kapacitet för produktion av förädlade produkter och partnerskapet gör Espersen till en av de största arbetsgivarna i Koszalin-regionen.

Royal Greenland fortsätter att köpa och leverera råvaror till de Royal Greenland-produkter som produceras i Koszalin.

För ytterligare information kontakta:

Klaus B. Nielsen, vd A. Espersen A/S, tfn +45 4030 1462, e-post klaus.b.nielsen@espersen.com

Mikael Thinghuus, vd Royal Greenland A/S, tfn +45 5089 3000, e-post mthi@royalgreeenland.com

Nästa nyhet: Liten hälleflundra – basen i de grönländska fiskesamhällena
...