You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Den kanadensiska fisk- och skaldjursindustrin får nytta av Ceta

11.12.2017

Efter sju års förhandlingar trädde det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada och EU provisoriskt i kraft den 21 september 2017.

Ceta är ett avtal om ekonomi och handel mellan EU och Kanada, som syftar till att stärka de ekonomiska relationerna mellan de två marknaderna. Fisk- och skaldjurssektorn i Kanada förväntas vara en av parterna som kommer att ha nytta av handelsavtalet. En del av Ceta-avtalet är att gradvis avveckla tulltaxorna. I nuläget är 96 procent av de kanadensiska fisk- och skaldjursprodukterna undantagna från tullar. De återstående tulltaxorna kommer gradvis att fasas ut under de kommande tre till sju åren.

Den kanadensiska fisk- och skaldjurssektorn exporterar cirka 75 procent av sin produktion, som enligt Fisheries and Oceans Canada utgjorde 639 465 ton år 2016. USA är den viktigaste exportmarknaden för kanadensisk export av fisk och skaldjur (64 procent), följt av Kina (11 procent), Europeiska Unionen (10 procent), Japan (4 procent) och Hongkong (2 procent). 

EU importerade totalt 5 943 000 ton skaldjur 2014, och med en genomsnittlig fiskkonsumtion per capita som motsvarar 25,5 kg för de cirka 510 miljoner invånarna finns det en tillväxtpotential för kanadensiska fisk- och skaldjursprodukter i EU. Det finns dock många faktorer som påverkar det globala utbudet och efterfrågan och därefter priserna på fisk och skaldjur och det återstår att se i vilken utsträckning handelsavtalet kommer att leda till någon avsevärd ökning av de volymer som handlas från Kanada till Europa. Exempel på tullar för fisk- och skaldjursprodukter från Kanada till EU finns nedan. 

Image

Kanada investerar i logistik

När det gäller exporten till EU är hummer (Homarus americanus) den produkt som har högst värde, följt av snökrabba och räkor, enligt det federala nationella fiskeriorganet Fisheries and Oceans Canada. Kanada har emellertid inte kunnat hålla jämna steg med sina amerikanska konkurrenter när det gäller logistiken kring levande hummer. I den amerikanska delstaten Maine finns det hummerhandlare bara en kort bilresa från de stora flygplatserna i New York, Boston och New Jersey och det tar bara två till tre dagar att frakta hummern från hamnen till middagsborden i EU.

I Kanada är Halifax Stanfield International Airport i Nova Scotia den viktigaste flygplatsen för transport av levande hummer i Kanada. Halifax flygplats används av de kanadensiska kustprovinserna, där den kanadensiska hummerindustrin har sin bas, och har bara kunnat erbjuda ett begränsat antal flygningar, vilket har gjort att vissa hummertransporter måste skötas från Toronto Pearson International Airport, en upp till 18 timmar lång bilresa från de kanadensiska kustprovinserna.

För att stimulera exporten av levande hummer, som sedan 21 september 2017 har varit tullfri till EU, har en lösning för att förbättra hummerlogistiken vid Halifax Stanfield International Airport redan genomförts. Man har byggt till utrymmen på 183 000 m2 där lastflygplanen kan lasta levande hummer som ska skickas till bland annat EU.

Förutom att investera i infrastruktur har den kanadensiska regeringen visat sig vilja öka fisk- och skaldjursindustrin genom att inrätta en fond på 325 miljoner dollar (cirka 221 miljoner euro).  Lobster Council of Canada har meddelat att man kan investera medel för marknadsföring, forskning och utveckling för att främja det kanadensiska hummervarumärket, särskilt i EU, för att verkligen dra nytta av Ceta-avtalet. 

Det blir intressant att se i vilken utsträckning Ceta-avtalet och de kanadensiska investeringarna inom logistik och marknadsföring kommer att leda till ökad försäljning av hummer i EU. 

Tullavgifter på nordhavsräkor ska gradvis fasas ut

En volym på 23 000 ton nordhavsräkor från Kanada till EU har varit befriad från tull som en del av slutanvändaravtalet. Vissa tillverkare har optimerat sina produktions- och logistiksystem efter den här lagstiftningen för att kunna konkurrera på de europeiska marknaderna på samma villkor som de europeiska konkurrenterna. Slutanvändarimportörerna har uppmanats att föra register och redovisa till sina respektive tull- och skattemyndigheter. Detta slutanvändararrangemang är väl etablerat och kommer att fortsätta, men begränsas till 7 000 ton från 1 januari 2018. Det kan bli mindre attraktivt de närmaste åren, eftersom Ceta-avtalet har infört en annan tullfrihet.

Enligt det nuvarande Ceta-avtalet kommer nordhavsräkor från Kanada utan slutanvändarkrav att fasas in under en period på sju år. Från 21 september 2017 uppgår det första årets "tullfria" volymer till 6 446 ton som hanteras med ett först-till-kvarnen-system i EU. Från 2018 och framåt är den årliga volymen satt till 23 000 ton tills fullständig tullfrihet har uppnåtts år 2024. Målet med den långa infasningsperioden är att se till att den befintliga åtkomsten till marknaden inte påverkas negativt.

Ceta öppnar också för kanadensisk bearbetning av råa räkor från andra länder, vilket gör att de bearbetade räkorna får kanadensiskt ursprung. Årligen kan 5 000 ton kokta, skalade räkor exporteras från Kanada utan tullavgifter till EU. Det kan till exempel vara kokta, skalade Jordani räkor från USA. 

Under de senaste åren har den kanadensiska räkindustrin haft svårigheter med kraftiga kvotminskningar och dåliga fångstpriser, faktorer som kan spela en betydligt mer avgörande roll för prissättningen av kanadensiska räkor till Europa än Ceta-avtalet. Läs mer.  

Källor

http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/market-information-by-sector/fish-and-seafood/industry-overview/?id=1383756439917

http://www.dfo-mpo.gc.ca/stats/facts-Info-16-eng.htm

http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/market-information-by-sector/fish-and-seafood/industry-overview/?id=1383756439917

http://www.eumofa.eu/documents/20178/66003/EN_The+EU+fish+market_Ed+2015.pdf/4cbd01f2-cd49-4bd1-adae-8dbb773d8519

http://skjol.islandsbanki.is/servlet/file/store156/item111088/Canada-ISB-skyrsla-LQ.PDF

https://www.canada.ca/en/fisheries-oceans/news/2017/03/canada_invests_325millioninthefishandseafoodsector0.html

http://atlantic.ctvnews.ca/ottawa-hopes-325-million-fund-will-spur-growth-in-fisheries-seafood-sector-1.3319539

Nästa nyhet: Mindre fördel av Ceta-avtalet på grund av minskade räkfångster
...