Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Vis alle nyheder Nyheder & Seafood Insight

Den canadiske fiskeindustri står til at drage fordel af CETA

11.12.2017

Efter syv års forhandlinger er handelsaftalen CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) mellem Canada og EU trådt midlertidigt i kraft den 21. september 2017.

CETA er en økonomi- og handelsaftale mellem EU og Canada, som skal styrke det økonomiske forhold mellem de to markeder. Seafoodsektoren i Canada forventes at være en af de parter, der kan drage fordel af handelsaftalen. Som en del af CETA-aftalen bliver toldgrænserne gradvist udfaset, og indtil nu er 96 % af de canadiske fiske- og skaldyrsprodukter fritaget for afgifter.
De resterende toldgrænser vil gradvist blive udfaset i løbet af de næste tre til syv år.

Den canadiske fiske- og skaldyrsindustri eksporterer omkring 75 % af produktionen, hvilket ifølge Fisheries and Oceans Canada svarede til 639.465 ton i 2016. USA er det vigtigste eksportmarked for Canadas eksport af fisk og skaldyr (64 %), efterfulgt af Kina (11 %), EU (10 %), Japan (4 %) og Hongkong (2 %).

EU importerede i alt 5.943.000 ton fisk og skaldyr i 2014, og med et gennemsnitligt forbrug af fisk pr. indbygger på 25,5 kg for de ca. 510 millioner indbyggere er der et vækstpotentiale for canadisk fisk og skaldyr i EU. Der er dog mange faktorer, der påvirker udbuddet og efterspørgslen på globalt plan og dermed priserne på fisk og skaldyr, og det vides endnu ikke, i hvor stort omfang handelsaftalen vil føre til større stigninger i de mængder, der handles fra Canada til Europa. Eksempler på toldafgifter for fiske- og skaldyrsprodukter fra Canada til EU ses nedenfor: 

Image

Canada investerer i logistik

Ifølge det nationale forbundsagentur for fiskeri, Fisheries and Oceans Canada, er hummer, Homarus americanus, Canadas hovedeksport til EU målt i værdi efterfulgt af snekrabber og rejer. Canada har ikke været i stand til at holde trit med deres amerikanske konkurrenters logistik-setup for levende hummer. I den amerikanske stat Maine har hummerhandlerne kun kort afstand med bil til de store lufthavne i New York, Boston og New Jersey, og leveringen af hummer fra havnen til middagsbordet i EU kan ske på to til tre dage. 

I Canada er Halifax Stanfield International Airport i Nova Scotia den primære lufthavn til transport af levende hummere fra Canada. Halifax-lufthavnen betjener the Canadian Maritimes, hvor den canadiske hummerindustri holder til, og har et begrænset antal flyvninger, hvorfor nogle hummertransporter skal afsendes fra Toronto Pearson International Airport, en køretur på op til 18 timer fra the Canadian Maritimes.

For at fremme eksporten af levende hummere, som siden 21. september 2017 har været toldfri til EU, er der allerede iværksat en løsning til forbedring af logistikken omkring håndteringen af hummer i Halifax Stanfield International Airport ved at udbygge med yderligere 183.000 m2 til fragtfly, hvor der bl.a. læsses levende hummere til EU.

Oven i denne investering i infrastrukturen har den canadiske regering også vist sig villig til at løfte fiske- og skaldyrsindustrien ved at etablere en fond på 325 millioner CAD (ca. 221 millioner EUR). The Lobster Council of Canada har foreslået at investere i markedsføring, forskning og udvikling for at promovere de canadiske hummere som et brand, især i EU, og dermed øge fordelene ved CETA-aftalen.

Det vil blive interessant at se, hvordan CETA-aftalen og Canadas offentlige investeringer i logistik og markedsføring kan føre til et øget salg af hummere i EU.

Toldafgifter på koldtvandsrejer skal udfases gradvist

En mængde på 23.000 ton koldtvandsrejer fra Canada til EU er blevet fritaget for afgift som en del af slutbrugerlicensaftalen (End User License Agreement). Nogle producenter har optimeret deres produktion og logistiksystemer i forhold til denne lovgivning for at kunne konkurrere på de europæiske markeder på lige fod med deres europæiske konkurrenter. Importørerne til slutbrugerne er blevet pålagt at registrere data på vegne af landenes respektive told- og skattemyndigheder. Denne ordning omkring slutbrugerlicensen er veletableret og vil fortsætte, dog begrænset til 7.000 ton fra 1. januar 2018, men vil sandsynligvis blive mindre attraktiv i de kommende år, da CETA-aftalen har indført en anden toldfritagelse.

I den nuværende CETA-aftale vil indførelsen af koldtvandsrejer fra Canada uden slutbrugerkrav blive indfaset over 7 år. Pr. 21. september 2017 beløber første års toldfri mængde sig til 6.446 ton, som håndteres via et først-til-mølle-princip i EU. Fra 2018 og frem er den årlige mængde sat til 23.000 ton indtil indførelsen af toldfritagelsen i 2024. Målet med den lange indfasningsperiode er at sikre, at den eksisterende adgang til markedet ikke påvirkes negativt.

CETA åbner også op for canadisk forarbejdning af rå rejer fra andre lande, hvormed de forarbejdede rejer får canadisk oprindelse. En årlig mængde på 5.000 ton kogte, pillede rejer kan eksporteres toldfrit fra Canada til EU.  Dette kunne f.eks. være kogte, pillede Jordani-rejer fra USA. 

I de senere år har den canadiske rejeindustri kæmpet med store kvotenedskæringer og dårlige fangstmængder, hvilket er faktorer, der spiller en langt mere afgørende rolle for prissætningen af canadiske rejer i Europa end CETA-aftalen, læs mere. 

 

Kilder:

http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/market-information-by-sector/fish-and-seafood/industry-overview/?id=1383756439917

http://www.dfo-mpo.gc.ca/stats/facts-Info-16-eng.htm

http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/market-information-by-sector/fish-and-seafood/industry-overview/?id=1383756439917

http://www.eumofa.eu/documents/20178/66003/EN_The+EU+fish+market_Ed+2015.pdf/4cbd01f2-cd49-4bd1-adae-8dbb773d8519

http://skjol.islandsbanki.is/servlet/file/store156/item111088/Canada-ISB-skyrsla-LQ.PDF

https://www.canada.ca/en/fisheries-oceans/news/2017/03/canada_invests_325millioninthefishandseafoodsector0.html

http://atlantic.ctvnews.ca/ottawa-hopes-325-million-fund-will-spur-growth-in-fisheries-seafood-sector-1.3319539

Næste nyhed: Canadisk CETA-fordel ramt af faldende rejefangster
...