You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Mindre fördel av Ceta-avtalet på grund av minskade räkfångster

11.12.2017

Kanada utmanas i sin position som världens största fiskenation när det gäller nordhavsräkor. Anmärkningsvärda nedskärningar i den totala tillåtna fångstmängden (TAC) i kombination med begränsad tillgång till råvara har utmanat de kanadensiska fiskarna.

Där Grönland de senaste åren har upplevt en växande TAC, sänktes Kanadas TAC dramatiskt mellan 2015 och 2016 och återigen 2017. Den totala tillåtna fångstmängden styrs av den biologiska rådgivningen i de två länderna och ligger till grund för en hållbar fiskerihantering. I det viktigaste kanadensiska fångstområdet när det gäller volym, SFA 6 (räkfiske), sänktes TAC med 62 procent från 2016 till 2017 till 10 400 ton. I SFA 5 sänktes TAC med 14,1 procent till 22 000 ton. I område 4 höjdes TAC med 5 procent från 14 971 ton 2016 till 15 725 ton 2017 enligt Fisheries and Oceans Canada. 

Image

*2017 års fångstbedömningar baserade på YTD (hittills i år)

Grönland har å andra sidan upplevt en liten ökning av räkkvoterna från 85 000 ton 2016 upp till 90 000 ton 2017, fastställt av den grönländska regeringen. Den biologiska rådgivningen för 2018 ligger så högt som 105 000 ton enligt det grönländska naturresursinstitutet.

Anmärkningsvärda nedgångar i den kanadensiska räkexporten

I Kanada började fisket sent i år. Vissa fiskare var ovilliga att lämna kusten på grund av nedskärningar i kvoten som gjorde det oekonomiskt att söka efter räkor. De fiskare som har varit ute och fiskat nordhavsräkor har haft svårt att hitta räkor, särskilt de största storlekarna, enligt Undercurrent News. Bristen på råvara från Kanada kommer fortsätta att ha en stor negativ inverkan på den globala försörjningen under de kommande månaderna.

Den dåliga kanadensiska räksäsongen har väckt frågan om räkorna håller på att försvinna från de kända fiskeområdena eller om de bara har flyttat och i så fall varför?

Den höjda temperaturen i Saint Lawrenceviken har identifierats som ett potentiellt problem för den nordliga räkpopulationen i nordvästra Atlanten, enligt Katherine Skanes som är räkbiolog vid myndighetsinstitutionen Fisheries and Oceans Canada. 

Biologerna spekulerar i att förändringarna kan orsakas av klimatförändringar och utvecklingen av andra arter som påverkar räkbeståndet, t.ex. torsk och röd trumfisk (Sciaenops ocellatus).
Röd trumfisk konkurrerar med räkorna om maten när de är unga och äter räkor när de är äldre.

Ceta – ingen inverkan på priserna

Ceta, det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada och EU, trädde provisoriskt i kraft 21 september 2017. Experter hade utsett den kanadensiska fisk- och skaldjurssektorn som en av avtalets stora vinnare.

Den allmänna uppfattningen är att den kanadensiska fisk- och skaldjurssektorn kommer att bli konkurrenskraftig på den europeiska räkmarknaden och att konsumenterna kommer att få tillgång till billigare räkor tack vare Ceta-avtalet.

Kategorichefen för räkor på Royal Greenland, Henrik Cordsen, delar inte denna åsikt om priserna:
”Det är inte mitt intryck att de europeiska konsumenterna kommer att få tillgång till billigare räkor i mataffären på grund av Ceta. De kanadensiska kvoterna har minskat dramatiskt och det är ett faktum att dessa kvoter inte ens kommer att fångas.  Vi har redan brist på stora och extra stora singelfrysta räkor, och priserna kommer sannolikt att öka ytterligare, eftersom branschen kommer att ha svårigheter med att säkra volymerna för redan ingångna avtal.”

Kanada har inte bara upplevt en allmän nedgång i volymen; fångsten av stora räkor har också varit mindre. Leveransen till marknaden av stora räkor har också varit begränsad från Grönland.

”Fångsten började i slutet av året i Diskobukten, där de större räkorna bland annat håller till. En stor del av kvoten för räkfiske till havs har redan landats och räkorna är ganska små jämfört med tidigare år. Kombinerat med den kanadensiska fångstnedgången är det troligt att vi kommer att uppleva ett sämre utbud av stora räkor den här säsongen”, säger Henrik Cordsen.

Image

Källor

http://www.dfo-mpo.gc.ca/decisions/fm-2017-gp/atl-01-eng.htm

Eastern & Western Assessment Zones: http://www.dfompo.

gc.ca/csas-sccs/Publications/SAR-AS/2017/2017_010-eng.html

– SFA 4-6: http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/SARAS/

2017/2017_012-eng.html

– The Estuary & Gulf of St. Lawrence:

http://publications.gc.ca/collections/collection_2017/mpo-dfo/Fs70-

7-2017-008-eng.pdf

– Eastern Scotian Shelf: http://www.dfo-mpo.gc.ca/csassccs/

Publications/SAR-AS/2017/2017_005-eng.html

Greenland Institute of Natural Resources - Pinngortitaleriffik and Statistics Greenland

https://www.undercurrentnews.com/2017/08/09/worse-than-expected-canadian-catches-see-coldwater-shrimp-prices-soar-contract-flurry/

http://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/northern-shrimp-assessment-25-percent-fall-1.3991555

http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/sept-isles-matane-gaspe-quebec-fisheries-and-oceans-1.4214075

Nästa nyhet: Tullfri kanadensisk hummer redo för den europeiska marknaden
...