You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Hållbarhet – i vardagen

Säkerhet till havs ombord på trålarna

Ombord på Royal Greenlands havsgående trålare genomförs säkerhetsövningar mellan varje besättningsskift.

Under övningarna utbildas alla medarbetare i olika säkerhetsövningar, inbegripet man överbord och boat- and fire-roller. En boat-roll-övning är en övning i evakuering i händelse av att larmet går, exempelvis om fartyget skadas allvarligt. En fire-roll-övning är besättningens position och ansvar i händelse av brand.

Innan varje besättningsskift och innan trålaren lämnar hamnen bildas en säkerhetskommitté som är ansvarig för den specifika turen.

Säkerhetskommittén har representanter från alla arbetsområden och består vanligtvis av:

  • Kapten
  • Överstyrman
  • Fiskarna på däck
  • Fabrikscheferna
  • Kocken
  • Maskinchefen

Kommittén håller regelbundna möten och går igenom skador, incidenter och tillbud på varje resa och dokumenterar dessa i rapporter som ligger till grund för säkerhetsförbättringsinitiativ.

Mötesprotokoll och rapporter från säkerhetskommittén granskas av den danska sjöfartsstyrelsen när de rutinmässigt kommer ombord på inspektionsbesök.

Se även

Nästa nyhet: Closest to the fish
...