You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Hållbarhet – i vardagen

Säkerhet till havs ombord på trålarna

Ombord på Royal Greenlands havsgående trålare genomförs säkerhetsövningar mellan varje besättningsskift.

Under övningarna utbildas alla medarbetare i olika säkerhetsövningar, inbegripet man överbord och boat- and fire-roller. En boat-roll-övning är en övning i evakuering i händelse av att larmet går, exempelvis om fartyget skadas allvarligt. En fire-roll-övning är besättningens position och ansvar i händelse av brand.

Innan varje besättningsskift och innan trålaren lämnar hamnen bildas en säkerhetskommitté som är ansvarig för den specifika turen.

Säkerhetskommittén har representanter från alla arbetsområden och består vanligtvis av:

  • Kapten
  • Överstyrman
  • Fiskarna på däck
  • Fabrikscheferna
  • Kocken
  • Maskinchefen

Kommittén hanterar skador och incidenter liksom tillbud på varje tur.

Se även

Nästa nyhet: Fisket är av stor betydelse för det grönländska samhället
...