You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Hållbarhet – i vardagen

Närmast till fisken

De små bosättningarna längs Grönlands västkust är ett karakteristiskt inslag i landet och en stark bas för fiskeindustrin. Royal Greenland har ett stort socialt ansvar för att stödja goda levnadsvillkor för människorna i bosättningarna.

Städer och bosättningar

Städer och bosättningar

Längs Grönlands västkust finns 17 städer och 54 bosättningar utspridda längs den långa, slingrande kustlinjen som mäter 2.670 kilometer från söder till norr. Befolkningen uppgår till 55.647 personer, varav drygt 52.000 bor på västkusten.

88% av Grönlands befolkning bor i de 17 städerna. Den största staden är Nuuk med 19.604 invånare, medan de näst största städerna Sisimiut (5.436 invånare), Ilulissat (4.848 invånare) och Qaqortoq (3.005 invånare) är betydligt mindre.

De 54 bosättningarna har totalt ca 6.900 invånare. Antalet personer per bosättning varierar från cirka 20 till 500, vilket gör samhällena små och ofta geografiskt avlägsna.

Närmast till fisken

Royal Greenland har 37 landningsplatser längs Grönlands västkust, varav 24 är belägna i bosättningar från Aappilattoq i söder till Qaanaaq i norr. De allra flesta invånarna i bosättningarna försörjer sig på fiske, antingen genom att vara fiskare eller genom att arbeta med inköp, bearbetning eller administration på fabrikerna eller genom att betjäna fisket på andra sätt. Därför har Royal Greenland, som ett statligt ägt företag, ett stort socialt ansvar för att stödja goda levnadsvillkor i bosättningssamhällena genom att säkerställa ett stabilt arbetserbjudande och möjligheten att handla med sin fångst från fisket.

Under 2022 handlade 1 084 fiskare till Royal Greenlands bosättningsanläggningar, vilket motsvarar 26 % av de personer som bor i bosättningarna i fråga, men du kan handla till en bosättning utan att bo där, så Royal Greenland betjänar också de närliggande bosättningarna där det inte sker någon handel. Dessutom var ca 187 personer anställda vid bygdeanläggningarna under året.

Se en översikt över Royal Greenlands alla landningsplatser här

Livet i en bosättning

Livet i en bosättning

När man bor i en bygd känner man varandra - det tar kanske 10 minuter att gå från ena änden till den andra. Detta nära band mellan invånarna, tillsammans med närheten till naturen och den utbredda friheten, betonas när invånarna tillfrågas om fördelarna med att bo i en bygd.

Tätheten i bygden kontrasterar mot avståndet till resten av världen. Eftersom det inte finns några vägar mellan städerna på Grönland måste man segla eller flyga om man behöver transportera sig till andra platser. Detta kan, särskilt för unga människor, innebära att de måste flytta för att få en utbildning. Vissa drömmer om att återvända och bo där de växte upp, medan andra rotar sig i de större städerna.

Att vara närvarande i både små städer och bosättningar är en del av Royal Greenlands DNA, det är här ute vi är "närmast fisken" som det står i vår vision, och här ute är vår närvaro grundläggande för att små samhällen ska utvecklas och öka välståndet.

Se även

Nästa nyhet: Fisket är av stor betydelse för det grönländska samhället
...