You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Hållbarhet – i vardagen

Program för ledarskapsutveckling

Under 2022 har Royal Greenland drivit ledarskapsutvecklingsprogrammet Siukkat för chefer på flera av de största fabrikerna på Grönland.

Siukkat startades 2018 för toppchefer från huvudkontoret i Nuuk. Idag har konceptet dock vidareutvecklats och anpassats för fabrikschefer.

"Det är viktigt att våra fabrikschefer är väl förberedda för en hektisk och föränderlig vardag, som det ofta är i våra stora fabriker. Ett utvecklingsprogram som Siukkat bidrar till att säkerställa detta", förklarar HR Development Manager Sara Biilmann Egede, som är ansvarig för programmet.

Under 2022 har Siukkat delats upp i fyra moduler. Den första modulen hölls i februari, medan den sista modulen avslutades i november.

Kaj S. Egede, teknisk chef i Maniitsoq, deltog i programmet och han har tagit med sig flera saker från det: "Jag är ganska säker på att verktygen kommer att vara till hjälp i vardagen och att de kommer att föra oss närmare varandra som kollegor och göra vårt samarbete starkare", säger han.

Kaj hoppas att alla deltagare kommer att fortsätta från Siukkat: "Jag kan bättre se mina personliga prestationer och var jag har kommit ifrån, och samtidigt kan jag bättre se vilka områden jag behöver förbättra i framtiden", förklarar han.

Nästa steg för Royal Greenland är att utforma ett koncept som även riktar sig till fabrikens teamledare och förmän, samt byledarna.

Se även

Nästa nyhet: Tang - klimavenlig superfood
...