You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Hållbarhet – i vardagen

Ledarskapsutbildning

Asser Matheussen var en av de 131 medarbetarna som gick ledarskapsutbildning och kurser under 2019.

Asser Matheussen, gruppchef på fabriken i Nuuk, gick en gruppchefsutbildning 2019. Han deltog också i aktiviteter inom teambuilding, värderingar och flera kurser i egenmakt.

”Jag har fått några riktigt bra verktyg för att hantera ett team och kursen gav mig en insikt om vikten av god kommunikation för teamarbete. Jag tyckte att fokuset på värderingar var mycket användbart, eftersom vi kunde tala om de värderingar vi vill arbeta efter på fabriken,” uttryckte Asser Matheussen efter att ha deltagit i kursen.

En del av kurserna erbjuds via Sulisa+-programmet, som startade 2018. 2019 introducerades programmet för produktionspersonalen. Programmet strävar efter att skapa en bra arbetskultur, vilket är varför aktiviteterna sker under perioder då produktionen är låg och de flesta av medarbetarna kan delta.

Se även

Nästa nyhet: Säsongsarbete på Royal Greenland
...