You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Hållbarhet – i vardagen

Rekryteringen börjar tidigt

På Royal Greenland är rekrytering också utbildning, och vi börjar i de yngsta grundskoleklasserna med att berätta för dem vad som händer på landets största arbetsplats.

På Grönland är ambitionen att få fler ungdomar i utbildning för att stärka landets och den enskilde medborgarens välstånd och sysselsättning. Detta gäller inte minst de tekniska och maritima utbildningarna. Royal Greenland har ett kommunikations- och aktivitetsprogram som ska bidra till att unga människor motiveras att utbilda sig, och företaget har ett stort ansvar för att se till att fler lärlingar och studenter inom fiskeindustrin fullföljer sin utbildning.

Ungaaq Abelsen arbetar som utbildningskonsult på Royal Greenlands HR-avdelning i Nuuk och är en av de medarbetare som utvecklar och organiserar kommunikation, aktiviteter och utbildning som riktar sig till nuvarande och framtida studenter och lärlingar.

"Royal Greenland är landets största arbetsplats och vi har så många spännande karriärmöjligheter - vi har blivit mycket bättre på att kommunicera detta" säger Ungaq och tillägger "Vi börjar med initiativ redan med de yngsta barnen i grundskolan, de tycker att det är riktigt spännande att vår fisk här från Grönland äts av människor över hela världen. När de blir äldre blir de mer intresserade av utbildning och jobbmöjligheter, och vi vill att de ska inse att Royal Greenland är ett spännande företag med många olika möjligheter."

Programmet är indelat i tre faser:

 1. Före anställning
 2. Under lärlingsprogrammet
 3. Fast anställning

Före anställning

Kommunikation och aktiviteter riktar sig till de yngsta grundskoleeleverna till gymnasie-, yrkes- och universitetsstudenter som ännu inte har övervägt en anställning på Royal Greenland. Fokus ligger på att sprida kunskap om fiskeindustrin och om utbildnings- och karriärmöjligheter.

 • Utbildningskaravanen med Centrum för nationell vägledning på Grönland
  En karavan av företag och utbildningsinstitutioner som varje år besöker de större utbildningsorterna på Grönland i syfte att träffa och nätverka med framtida studenter, elever eller anställda.

 • Skolbesök på grundskolor, gymnasieskolor, yrkesutbildningar och universitet
  Individuellt organiserade besök med fokus på information om utbildnings- och jobbmöjligheter.
 • Praktikprogram och uppsatsskrivning
  Vi stöder grönländska studenter under deras studier, oavsett om de är en del av ett traineeprogram i företaget. Det kan vara som ett business case i en uppgift eller en kortare eller längre praktik på en fabrik, till sjöss, på ett kontor på Grönland eller på någon av våra destinationer runt om i världen.

 • Sommarjobb
  Vi erbjuder sommarjobb på nästan alla våra platser på Grönland, vilket ger dig möjlighet att prova på ditt jobb och liv i en annan del av Grönland.

 • Karriärmässor i Danmark
  Vi deltar i karriärmässor i Danmark som riktar sig till grönländare som vill återvända hem eller danskar som vill arbeta på Grönland under en kortare eller längre period.
Karriärmässor

"Vi reser med vår lilla monter på utbildningskaravaner och till karriärmässor i Grönland och Danmark", säger Ungaaq "Det är alltid spännande att träffa studenterna och prata med dem om vilka möjligheter Royal Greenland kan erbjuda"

Under lärlingsprogrammet

Royal Greenland Academy stöder studenterna under hela deras lärlingstid med fokus på både yrkesmässigt och personligt välbefinnande genom ett mentorprogram, bootcamps med andra studenter och kontakt med chefer som har gått praktikhandledarutbildningen.

"Vi förväntar oss att våra studenter visar vilja och engagemang", säger Ungaaq Abelsen, "och när de gör det gör vi vårt yttersta för att stödja varje individ så att de får ut mesta möjliga av sin lärlingstid hos oss."

Det finns ett fokus på både akademiskt och socialt välbefinnande under utbildningsprogrammet.

 • Mentorsprogram
  Trainees erbjuds ett mentorprogram där de åtföljs av en anställd på företaget som kan stötta dem under hela programmet.

 • Kompetenta praktikhandledare
  Utbildningsprogram i praktikhandledning erbjuds chefer och medarbetare så att de är utbildade att hjälpa studenter på bästa möjliga sätt.

 • Bootcamp med andra praktikanter
  Bootcamp erbjuds alla våra andraårsstudenter och är en veckas kurs i personlig utveckling, samarbete och erfarenhetsutbyte med andra studenter som befinner sig i ett liknande skede av sin utbildning. Bootcamp hålls i Kangerslussuaq på Grönland under våren och utvärderingar visar att studenterna känner sig bättre förberedda för att slutföra sin utbildning efter den här veckan.

 

Studenter på bootcamp

Andraårsstudenter från Trawler, Factory och Office träffas. Programmet fokuserar på personlig utveckling, lagarbete och arbetstillfredsställelse, samt på att bygga relationer och vänskapsband inom hela organisationen.

Fast anställning

Utbildning och utveckling slutar inte efter avslutad lärlingsutbildning, utan fortsätter under hela anställningen. Royal Greenland Academy erbjuder olika alternativ för individuellt organiserad vidareutbildning och kompetenshöjning, samt de så kallade Sulisa+-kurserna som fokuserar på arbetskultur, arbetstillfredsställelse och välbefinnande på arbetet.

Royal Greenland Academy erbjuder också ett brett utbud av regelkurser och seminarier samt utbildning för de fiskare som levererar till fabrikerna.

 

Se även

Nästa nyhet: Udenlandske medarbejdere trives i Grønland
...