You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Hållbarhet – i vardagen

Olika expertis i samma båt

Biologistudenten bytte böcker mot fiskeutrustning och åkte för att arbeta med jollefiskare i nordvästra Grönland som en del av sin avhandling. "Att vara ombord på jollar och fartyg gav mig insikt i fiskarnas dagliga liv. I allmänhet hur de gör saker i praktiken, men också all den expertkunskap som de har förvärvat under många generationer."

Hösten 2021 och våren 2022 reste Amanda Irlind till Grönland i samband med sin utbildning till biolog med inriktning på fiske. Här fick hon genom Royal Greenland och Sustainable Fisheries Greenland i uppdrag att dokumentera bifångster och säkra det första dataunderlaget som så småningom ska ligga till grund för MSC-certifiering av kustfisket efter liten hälleflundra på västra Grönland.

"Jag ville att mitt examensarbete skulle handla om fiske och efter en dialog med Sustainable Fisheries Greenland, som hade ett specifikt uppdrag, var jag redo att resa till Grönland. Jag tillbringade totalt fyra månader med att samla in data, den mesta tiden ombord på jollar och fartyg, vilket gav en stark databas för fisket och en, för mig, unik inblick i en fiskares dagliga liv."

Med fiskarna i arbete

Amanda tillbringade två perioder på Grönland, i Diskobukten och i Uummannaq. Två av de största fiskeområdena för hälleflundra.

En typisk dag började med att Amanda gav sig ut med en av de lokala fiskarna runt kl. 07.30 och efter 20-30 minuters segling anlände hon till den fiskeplats där fiskarens långrev hade förankrats kvällen innan. Medan fiskarna gjorde sitt jobb med att hissa upp långreven och försiktigt dra loss fisken registrerade Amanda både hälleflundra och bifångst, inklusive arter, antal och andra uppgifter om fisket (tid, antal krokar, livsmiljö och arter). Fisket tog cirka 4-5 timmar, varefter fisken måste rengöras innan den landades.

"När hälleflundrorna väl var ombord gick allt snabbt. De erfarna fiskarna tog upp hälleflundrorna från fiskeredskapen, kastade dem i en fiskbricka och förberedde samtidigt fiskeredskapen för nästa fiske. Det imponerade verkligen på mig hur skickliga de här fiskarna är", förklarar Amanda. "Som en del av datainsamlingen räknade jag alla hälleflundror och fiskarna höll noga koll på siffrorna. Sedan var det lite sport att gissa det förväntade antalet hälleflundror som fångades. Om du gissade rätt eller till och med närmare än de andra, blev du snabbt stämplad som en "Big Angler".

Dataunderlaget för framtida MSC-certifiering

När fartyget hade anlänt till hamnen och fiskarna började förbereda sig för nästa dags fiske gick Amanda till sitt kontor och matade in data från dagens fångst i sin dator.

Tillbaka på universitetet i Danmark bearbetades uppgifterna ytterligare och bifångsten kartlades, och hon undersökte mönster i fiskebeteendet beroende på tid, område, djup eller fiskeredskap och uppskattade den totala bifångsten i hela det kustnära grönländska hälleflundrafisket. Förutom att resultaten gav henne grunden för en framgångsrik avhandling och därmed titeln biolog, kunde hon överlämna en solid uppsättning data till Sustainable Fisheries Greenland, som använder den som grund för ytterligare arbete för att förbereda fisket för MSC-ackreditering.

"Jag har fått stor respekt för fiskeindustrin och för de här fiskarna - de är coola", ler Amanda. "De var intresserade av mitt arbete och delade gärna med sig av anekdoter och kunskap till mig."

Se även

Nästa nyhet: Innovation i Grönland
...