Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Læs mere om Om Royal Greenland

Koncernstruktur og ledelse

Royal Greenlands struktur afspejler et netværk af områder, kulturer og funktioner – tilsammen øger vi den kommercielle værdi af fisk og skaldyr fra Nordatlanten

Royal Greenland er en stor og kompleks organisation med datterselskaber i en række lande rundt om i verden. I dette afsnit kan du læse mere om Royal Greenland koncernen.

Ledelse

Nils Duus Kinnerup
Konstitueret CEO, EVP & CFO
Bruno Olesen
EVP, Sales & Marketing
Lars Nielsen
EVP, Production
Jens K. Lyberth
Director, Corporate Relations

Ledelsens aflønning

Image

Koncerndirektionen kan, udover fast løn, opnå en resultatafhængig bonus.

Administrerende direktør Mikael Thinghuus har i 2020 fået udbetalt en bonus på 1,0 mio. DKK vedrørende 2019 svarende til en målopfyldelse på 35 %. Den samlede aflønning i 2019 beløber sig således til 5,5 mio. DKK.

Desuden oppebærer direktørerne fri bil, telefon, internet og avis. Direktionen har hverken pension, fratrædelses- eller fastholdelsesordning.

Administrerende direktør Mikael Thinghuus og produktionsdirektør Lars Nielsen har 18 måneders opsigelse fra selskabets side og skal selv varsle 6 måneder før ønsket fratræden.

CFO Nils Duus Kinnerup og salgsdirektør Bruno Olesen har 12 måneders opsigelse fra selskabets side og skal selv varsle 6 måneder før ønsket fratræden.

Meddelelser fra ledelsen

Ejerskabsforhold og associerede selskaber

Royal Greenland A/S et aktieselskab, og 100% af aktierne er ejet af Grønlands Selvstyre. Nedenfor ses en oversigt over de virksomheder, der ejes helt eller delvist af moderselskabet, Royal Greenland A/S.

Image

Bestyrelse

Maliina Abelsen
Bestyrelsesformand
Niels Harald De Coninck-smith
Næstformand
Susanne Christensen
Bestyrelsesmedlem
Johannes Jensen
Bestyrelsesmedlem
Jesper Højer
Bestyrelsesmedlem
Arnanguaq Holm Olsen
Bestyrelsesmedlem
Sara Biilmann
Bestyrelsesmedlem*
Niels Ole Møller
Bestyrelsesmedlem*
Johan Berthelsen
Bestyrelsesmedlem*

* Medlemmer valgt af medarbejderne

Det samlede vederlag til selskabets bestyrelse udgjorde i 2019 2,2 mio. DKK.

Se også

Læs mere om Fakta og nøgletal
...