You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Read more about Om Royal Greenland

Konsernstruktur og administrasjon

Royal Greenland er et nettverk av steder, kulturer og funksjoner, og sammen maksimerer vi vårt kommersielle utbytte med sjømat fra Nord-Atlanterhavet

Royal Greenland er en stor og kompleks organisasjon med datterselskaper i en rekke land rundt om i verden. Her kan du lære mer om Royal Greenland Group.

Hovedstyret

Susanne Arfelt Rajamand
CEO
Nils Duus Kinnerup
EVP & CFO
Bruno Olesen
EVP, Sales & Marketing
Lars Nielsen
EVP, Production
Jens K. Lyberth
Director, Corporate Relations

Meldinger fra ledelsen

Vedtekter

Nedenfor er vedtektene til morselskapet Royal Greenland A/S.

Vedtektene til Royal Greenland A/S

Eierskap og tilknyttede selskaper

Royal Greenland A/S er et aksjeselskap med 100 % av aksjene eid av de grønlandske myndigheter. Nedenfor er et sammendrag om selskaper som eies eller delvis eies av morselskapet, Royal Greenland A/S.

Image

Representantskapet

Maliina Abelsen
Styreformann
Niels Harald de Coninck-Smith
Nestleder
Susanne Christensen
Styremedlem
Johannes Jensen
Styremedlem
Jesper Højer
Board member
Arnanguaq Holm Olsen
Styremedlem
Sara Biilmann Egede
Board member*
Niels Ole Møller
Styremedlem*
Johan Berthelsen
Board member*

* Medlemmer valgt av de ansatte

Se også

Read more about Fakta og tall
...