You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Read more about Om Royal Greenland

Konsernstruktur og administrasjon

«Royal Greenland er et nettverk av steder, kulturer og funksjoner, og sammen maksimerer vi vårt kommersielle utbytte med sjømat fra Nord-Atlanterhavet», sier adm. dir. Mikael Thinghuus

Royal Greenland er en stor og kompleks organisasjon med datterselskaper i en rekke land rundt om i verden. Her kan du lære mer om Royal Greenland Group.

Hovedstyret

Mikael Thinghuus
CEO
Nils Duus Kinnerup
EVP & CFO
Bruno Olesen
EVP, Sales & Marketing
Lars Nielsen
EVP, Production
Jens K. Lyberth
Director, Corporate Relations

Vedtekter

Nedenfor er vedtektene til morselskapet Royal Greenland A/S.

Vedtektene til Royal Greenland A/S

Eierskap og tilknyttede selskaper

Royal Greenland A/S er et aksjeselskap med 100 % av aksjene eid av de grønlandske myndigheter. Nedenfor er et sammendrag om selskaper som eies eller delvis eies av morselskapet, Royal Greenland A/S.

Image

Representantskapet

Niels Harald de Coninck-Smith
Styreformann
Maliina Abelsen
Nestleder
Karsten Høy
Styremedlem
Tina Lynge Schmidt
Styremedlem
Regine Møller
Styremedlem
Malik Hegelund Olsen
Styremedlem*
Niels Ole Møller
Styremedlem*
Mika Heilmann
Styremedlem*

* Medlemmer valgt av de ansatte

Se også

Read more about Fakta og tall
...