You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Read more about Om Royal Greenland

Konsernstruktur og administrasjon

Royal Greenland er et nettverk av steder, kulturer og funksjoner, og sammen maksimerer vi vårt kommersielle utbytte med sjømat fra Nord-Atlanterhavet

Royal Greenland er en stor og kompleks organisasjon med datterselskaper i en rekke land rundt om i verden. Her kan du lære mer om Royal Greenland Group.

Representantskapet

Maliina Abelsen
Styreformann
Niels Søren Thomsen
Nestleder
Preben Sunke
Styremedlem
Janne Moltke-Leth
Styremedlem
Karsten Høy
Styremedlem
Arnanguaq Holm Olsen
Styremedlem
Johan Berthelsen
Styremedlem*
Niels Ole Møller
Styremedlem*
Sara Biilmann Egede
Styremedlem*

* Medlemmer valgt av de ansatte

Hovedstyret

Susanne Arfelt Rajamand
CEO
Nils Duus Kinnerup
EVP & CFO
Lars Nielsen
EVP, Production
Bodil Marie Damgaard
EVP, HR & Communication

Konsernledelsen

Susanne Arfelt Rajamand
CEO
Nils Duus Kinnerup
EVP & CFO
Lars Nielsen
EVP, Production
Bodil Marie Damgaard
EVP, HR & Communication
Joanna Hutchins
EVP, Marketing & Sustainability
Robert-Jan Treebus
EVP, Sales

Meldinger fra ledelsen

Vedtekter

Nedenfor er vedtektene til morselskapet Royal Greenland A/S.

Vedtektene til Royal Greenland A/S

Eierskap og tilknyttede selskaper

Royal Greenland A/S er et aksjeselskap med 100 % av aksjene eid av de grønlandske myndigheter. Nedenfor er et sammendrag om selskaper som eies eller delvis eies av morselskapet, Royal Greenland A/S.

Image

Se også

Read more about Fakta og tall
...