You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Nutaaq-säsongen 2016

03.01.2017

Som vi har rapporterat tidigare i år, fick Nutaaq-säsongen 2016 en flygande start med den tidiga våren, stora mängder torsk av hög kvalitet i fjordarna och finjusterade produktionsflöden, men hur såg resten av säsongen ut?

Den grönländska torskfiskesäsongen 2016 höll god fart hela sommaren med rikliga fångster. De stora mängderna fisk som kom in till Royal Greenlands fabrik i Maniitsoq gjorde att de anställda hade svårt att hålla jämn takt. Det innebar att det inte var möjligt att producera den förväntade volymen av Nutaaq-filéer. I stället frös man in kvalitetsråvaran som j-cut (hel fisk utan huvud och inälvor), som är lämpligt för färskvarumarknaden tack vare den höga kvaliteten. I slutet av 2016 finns det bara en begränsad mängd Nutaaq-filéer tillgängliga som en följd av sämre produktionsförhållanden samt hög efterfrågan under året.

Importerad arbetskraft

I de små, isolerade samhällena längs Grönlands kust kan bristen på arbetskraft ibland vara en utmaning, i synnerhet under sommaren och semesterperioderna. Beräkningar utförda nyligen visar att Royal Greenlands grönländska produktionsanläggningar som helhet saknar 130 fast anställda och 217 säsongsarbetare för att upprätthålla optimal produktion. Och det har helt enkelt inte varit möjligt att rekrytera tillräckligt mycket personal lokalt. Inför säsongen 2017, har Royal Greenland fått tillstånd av det grönländska styret att använda importerad arbetskraft och rekryteringen har påbörjats, liksom arbetet med att skaffa till exempel bostäder åt både lokal och utifrån kommande personal. Den beviljade importerade arbetskraften kommer främst att arbeta i Maniitsoq med produktion av Nutaaq-torsk. Under hela säsongen 2016 har Royal Greenland arbetat med organisationen Nordjobb, ett nordiskt samarbete som arbetar med att säkerställa en flexibel nordisk arbetsmarknad genom att erbjuda unga människor i åldrarna 18 till 28 möjligheten att ta säsongsarbete i ett annat nordiskt land, och på så sätt erbjuda arbetsgivarna motiverade säsongsarbetare. Vi hoppas kunna fortsätta detta kulturella utbytesprogram under 2017.

Bättre kvalitet

Vid arbete med helt nya produktionsmetoder, som i fallet med Nutaaq-torsken, är det absolut nödvändigt att hela tiden lära av erfarenhet, anpassa sig och finjustera metoderna. För säsongen 2016 innebar detta några justeringar för att ytterligare garantera en stressfri miljö för torsken och få större flexibilitet i produktionen. Detta har resulterat i slutprodukter av ännu högre kvalitet – vita, saftiga filéer utan röda fläckar. Läs mer om produktionsjusteringarna här.

Förväntningarna inför den tredje Nutaaq-säsongen

De beräknade torskkvoterna och fångstmängderna för 2017 ligger på samma nivå som för 2016. I kombination med det förväntade inflödet av tillgänglig arbetskraft till fabriken i Maniitsoq, hoppas vi på Royal Greenland kunna erbjuda ännu mer av denna kvalitetsprodukt efter islossningen och den nya säsongen inleds i början av 2017.

Nästa nyhet: Nordhavsräkor – status 2016 och förväntningar inför 2017
...