Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Vis alle nyheder Nyheder & Seafood Insight

Nutaaq-sæsonen 2016

03.01.2017

Som rapporteret tidligere i år fik Nutaaq-sæsonen 2016 en fantastisk start med et tidligt forår, masser af torsk af høj kvalitet i fjordene og finjusteret produktionsflow, men hvordan gik resten af sæsonen?

Torskefiskeriet i Grønland i 2016 holdt takten gennem sommeren med rigelige fangster. Den store mængde fisk, der kom ind på Royal Greenlands fabrik i Maniitsoq i Grønland, betød, at medarbejderne havde svært ved at følge med. Det betød, at det ikke var muligt at producere den forventede mængde Nutaaq filet. I stedet blev råvaren af høj kvalitet frosset som J-cut (hele fisk uden hoved og indmad), der er velegnet til refreshed markedet på grund af den høje kvalitet. I slutningen af 2016 var der kun en begrænset mængde Nutaaq filet tilgængelig på grund af de mindre optimale produktionsforhold samt den store efterspørgsel gennem hele året.

Introduktion af importeret arbejdskraft

I de små isolerede samfund på Grønlands kyst kan mangel på arbejdskraft nogle gange være en udfordring, især om sommeren som er højsæsonen for ferier. I den seneste tid har beregninger vist, at Royal Greenlands produktionssteder som helhed mangler 130 fastansatte og 217 sæsonarbejdere for at kunne opretholde optimal produktion, og det har ganske enkelt ikke været muligt at rekruttere tilstrækkeligt mange lokalt. I 2017-sæsonen har den grønlandske regering givet Royal Greenland tilladelse til at bruge importeret arbejdskraft, og rekrutteringen og arbejdet med at finde f.eks. boliger til både lokal og importeret arbejdskraft er gået i gang. Den tildelte importerede arbejdskraft vil især blive fordelt i Maniitsoq og Nutaaq-produktionen. Gennem hele 2016-sæsonen har Royal Greenland arbejdet med organisationen Nordjobb – et nordisk samarbejde, der arbejder med at sikre et fleksibelt nordisk arbejdsmarked ved at tilbyde personer mellem 18 og 28 år mulighed for at tage sæsonarbejde i et andet nordisk land og dermed tilbyde arbejdsgivere motiverede sæsonarbejdere. Vi håber at fortsætte dette kulturudvekslingsprogram i 2017.

Forbedring af kvaliteten

I arbejdet med helt nye produktionsmetoder, som det er tilfældet med Nutaaq, er det påkrævet at lære af erfaring, tilpasse og finjustere hen ad vejen. I 2016-sæsonen betød dette, at vi foretog nogle justeringer for yderligere at sikre et stressfrit miljø for torsken og bedre fleksibilitet for produktionen. Det har medført slutprodukter af endnu højere kvalitet – hvide, saftige fileter uden røde blodpletter i kødet. Læs mere om produktionsjusteringer her.

Forventninger til den tredje Nutaaq-sæson

Forventede torskekvoter og fangster i 2017 er på samme niveau som i 2016. Kombineret med den forventede tilgang af tilgængelig arbejdskraft på Maniitsoq-fabrikken håber Royal Greenland at kunne tilbyde endnu mere af dette produkt af høj kvalitet, når isen bryder op, og den nye sæson starter i begyndelsen af 2017.

Næste nyhed: Koldtvandsrejer - status 2016 og forventninger til 2017
...