You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Ett år i Nordatlanten

03.01.2017

Fiske är en verksamhet som präglas av eviga säsongsvariationer. Att vara beroende av en naturresurs innebär att aldrig veta hur situationen ser ut i framtiden, men noggrann lagerhantering och erfarenhet ger en viss grad av förutsägbarhet. Nu vill vi, som en av de största aktörerna i Nordatlanten, försöka redogöra för situationen för några av våra viktigaste arter under året och även förmedla våra förväntningar inför 2017.

Liten grönländsk hälleflundra

När 2016 närmar sig sitt slut har kvoten för liten grönländsk hälleflundra i västra Grönland nästan nåtts. Fisket var tillfredsställande och som förväntat i början av året. I sina råd inför 2017 anger biologerna vid Grönlands institut för naturresurser att det grönländska beståndet av liten grönländsk hälleflundra som helhet växer, förutom i ett av de stora fångstområdena, Diskobukten. I norra Grönland är bestånden stabila och ute till havs verkar de växa. Kvoterna för 2017 förväntas ligga på en liknande nivå som för 2016.

Priserna har ökat något under året, mer för produkter som fryses ute till havs än för produkter som producerats i land. Det beror främst på förväntad nedgång i den totala tillgängliga volymen nästa år samt på en ökad efterfrågan på världsmarknaden. I dagsläget säljs havsfrysta produkter innan de lämnar trålaren.

Nästa år förväntas konkurrensen om råvaran från andra producenter öka. Generellt räknar vi med mindre total volym från Grönland och för att anpassa oss till denna utmaning, säkerställer vi råvara av hög kvalitet från FAO27, främst Norge, men Färöarna och Kanada är också alternativ. Detta kommer att ge flexibla och säkra leveranser av produkter av hög kvalitet.

Nordhavsräkor

Här kan du läsa en detaljerad redogörelse av årets räkfiske

Torsk

2016 fanns det mycket mer torsk än väntat, både i Grönland och resten av Nordatlanten. Priserna har varit ganska stabila under hela året, men Brexit innebar en viss osäkerhet. Storbritannien är den i särklass största torskmarknaden i Europa och omröstningsresultatet att lämna EU ledde till stora kursfall och därmed mindre handel. När förhandlingarna om villkoren för Brexit inleds 2017 förväntas det orsaka ytterligare kaos för torskbranschen.

När det gäller torskbeståndet i Grönland finns det vissa motsättningar mellan biologer, myndigheter och fiskare. Biologerna baserar sina råd på uppgifter som samlats in i havet runt Nuuk och Sisimiut, men fisket sker i ett stort område från sydligaste Grönland till Diskobukten i norr. Nyligen har lokala fiskare fångat ganska mycket torsk i Diskobukten, ett område som tidigare bara hade glesa förekomster av torsk. Detta kan innebära att torsken flyttar från sina vanliga miljöer till nya platser längre norrut, ungefär på samma sätt som är fallet för räkor. Det är en situation som kräver flexibilitet från både fiskare, producenter och biologer.

Stenbitsrom

2016 kännetecknades säsongen för stenbitsrom i Grönland av hårt väder och som följd en mycket kort säsong med mindre fångster än vanligt. Det går bara att fånga stenbit under en mycket begränsad tid när fisken rör sig nära kusten för att leka tidigt på våren, när havstemperaturen börjar stiga. Om lekperioden sammanfaller med dåligt väder minskar fångsterna.

Det finns två huvudsakliga fångstområden för stenbitsrom: Grönland och Island, och de allra flesta produkterna på världsmarknaden kommer från ett av dessa områden. I år upplevde Island samma väderutmaningar som Grönland, vilket ledde till att den totala volymen av tillgänglig rom minskade kraftigt jämfört med tidigare år. Detta förväntas naturligtvis ha en inverkan på priset under det kommande året.

Nästa nyhet: Nutaaq-säsongen 2016
...