You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Liten hälleflundra – basen i de grönländska fiskesamhällena

30.05.2017

Det grönländska fisket är kanske mest känt för kallvattenräkor, men liten hälleflundra är den huvudsakliga inkomstkällan för många småskaliga fiskare i samhällen längs den västra och norra kusten. Fisken är också landets näst största exportprodukt.

Det kustnära fisket efter liten hälleflundra i Grönland sker i fjordar och vikar längs västkusten upp till tre sjömil från kusten. Fisket sker längs hela västkusten men är koncentrerat till de nordvästra områdena Diskobukten, Uummannaq och Upernavik, där Royal Greenland ägeren bearbetningsfabrik. Fisket utförs av cirka 900 småskaliga oberoende fiskare från jollar (2/3) eller små fiskebåtar. Varje fiskare har ett eget leverantörsnummer, och det är därför möjligt att spåra fisken tillbaka till fiskaren och fångstområdet. De flesta fiskare levererar sina fångster direkt till den lokala Royal Greenland-fabriken i de små byarna.

Långrev är det vanligaste fiskeredskapet för liten hälleflundra och används av cirka 86 procent av fiskarna. Resterande 14 procent använder mestadels drivgarn. Båda metoderna är selektiva och ger alltså mindre än 1 procent utkast och andelen bifångst/landad fångst av t.ex. torsk, kungsfisk och havskatt utgör bara drygt 2 procent av den totala fångsten. Landad fångst konsumeras ofta lokalt.

Primär inkomstkälla

För många fiskare i de små fiskesamhällena är liten hälleflundra, i kombination med jakt, den främsta inkomstkällan. Eftersom startkostnaderna är mycket låga finns det stora möjligheter för egenföretagande i små samhällen med begränsade arbetstillfällen. Därför är fisket av stor betydelse för det grönländska samhället i allmänhet, för att skapa sysselsättning i fiskesamhällena och byarna.

Starkt engagemang för liten hälleflundra

Royal Greenland ägs av Grönlands regering och därmed av det grönländska folket och därför har företaget ett naturligt engagemang för liten hälleflundra, som är så viktig för landet. Royal Greenland vill vara Nordatlantens mästare och den största leverantören av liten hälleflundra. För att kunna erbjuda kunderna fisk av bästa kvalitet och de bästa styckningsbitarna har Royal Greenland investerat i ett antal processanläggningar för liten hälleflundra i Upernavik och i närliggande fiskesamhällen. Det gör det möjligt för oss att anpassa produktionen till efterfrågan från marknaden och erbjuda kunderna flexibilitet och leveranssäkerhet genom ökad tillgång till fisk.

Idag är Royal Greenlands avkastning från produktionen av liten hälleflundra omkring 90 %. Den har med hårt arbete och känsla för detaljer ökat från 84 procent under säsongen 2008/09. Vi har maximerat värdet av fångsten och säljer nu både huvuden, svansar, fenor och filéer. De enda delar som kastas bort är skinn och ben.

Nästa nyhet: MSC-certifierat fiske efter liten grönländsk hälleflundra
...