You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Utöka basen – fiske och inköp

12.05.2020

Inköp av råvaror till Royal Greenlands produktionsanläggningar utvecklades positivt under 2019 med en ökning på totalt 15 % jämfört med 2018. Denna tillväxt beror i huvudsak på utvecklingen inom inköp av räkor, grönländsk hälleflundra och snökrabba direkt från oberoende fiskare i Grönland och Kanada. I Kanada, där kvoterna för räkor och snökrabba har sänkts i de flesta områden, har våra underleverantörer lyckats bevara eller öka vår fångstandel tack vare ett gott samarbete med de oberoende fiskarna.

Fiske

Royal Greenlands flotta består av tre oceangående räktrålare, två oceangående produktionstrålare och ett revfartyg för grönländsk hälleflundra, torsk osv., samt två mindre kusttrålare för räkor. Vi har dessutom investerat i ett antal stora fiskekuttrar i norra Grönland för att öka volymerna av grönländsk hälleflundra som levereras till fabrikerna, vilket hade en positiv effekt 2019.

Under 2019 ersattes produktionstrålaren M/tr Sisimiut och räktrålaren M/tr Qaqqatsiaq av två nybyggda fartyg: M/tr Sisimiut (samma namn men allt annat förbättrat) och M/tr Avataq. Detta har ökat kapaciteten på utomskärs havsfisket.

Ta en virtuell rundtur på M/tr Sisimiut här

Läs mer om M/tr Avataq här

År 2021 kommer räktrålaren M/tr Nataarnaq att ersättas med en ny trålare, som håller på att byggas vid skeppsvarvet Astilleros de Murueta i Bilbao Spanien.

Koncernens fångst uppgick till totalt 55 700 ton 2019, vilket är en minskning med 9 % från 2018. Nedgången är relaterad till den minskade räkfiskekapaciteten på grund av att flottan hade en trålare mindre under en period på sex månader i samband med ersättningen av M/tr Qaqqatsiaq, samt ett planerat skeppvarvsbesök för M/tr Nataarnaq. Dessutom var det pelagiska fisket lägre 2019 på grund av en nedgång i makrillfisket i grönländska vatten.

Inköp

Under räkenskapsåret mottog Royal Greenlands beredningsanläggningar på Grönland 66 745 ton fisk och skaldjur, vilket motsvarar en ökning på 5 %. Ökningen beror på en större tillgång på räkor och grönländsk hälleflundra, medan torsk fortsatte minska i volym och stod för enbart cirka hälften av volymerna under 2016–2017.

Prognosen för 2020 ser lovande ut för det grönländska fisket och räkkvoten för västra Grönland ökar återigen, från 105 000 till 110 000 ton, i enlighet med biologernas rekommendationer och MSC:s förvaltningsplan. I tillägg ger starten på kustfisket av torsk utrymme för optimism efter två års nedgång, då de flesta områden rapporterar en stabil biomassa och bra fångst i fjordarna.

I Kanada äger och driver Royal Greenland beredningsanläggningar i Newfoundland, Quebec/Saint Lawrenceviken och Nova Scotia. Men har ingen egen fiskeverksamhet. All produktion baseras på inköp av fisk och skaldjur från oberoende fiskare och fiskeföretag. De främsta arterna är räkor och snökrabba.

I Newfoundland är de främsta arterna snökrabba och räkor. Krabbkvoten i Newfoundland minskades med 15 % 2019. Trots minskade krabbkvoter kunde Royal Greenlands dotterbolag i Newfoundland, Quin-Sea Fisheries, utöka sin marknadsandel och bevarade därmed sin krabbverksamhet oförändrad. År 2019 öppnade företaget en ny fabrik i New Harbor för produktion av levande hummer. De kommande åren ska hummerproduktionen skalas upp och kommer att omfatta rå, kokt och levande hummer. Även sjögurka stod i fokus 2019, då Newfoundland och Greenland etablerade ett samarbete i fråga om denna art.

År 2019 minskades räkkvoten återigen, på alla fiskeområden. Kvoten förväntas stabiliseras under 2020. Royal Greenlands avsiktliga spridning av verksamheten på flera geografiska kvotområden minskar sårbarheten för växlande kvoter. Med anledning av den höjda räkkvoten på Grönland förblir Royal Greenlands globala räkvolym oförändrad.

I Quebec/Saint Lawrenceviken sänktes kvoten med 25 %. Det finns tecken på en stabilisering eller en mindre höjning under 2020. Som komplement till räkproduktionen etablerades krabbproduktion vid fabriken i Matane. År 2019 var den första säsongen med full krabbproduktion. Krabbverksamheten väntas öka under 2020.

I Nova Scotia är beståndet av krabba vid god hälsa och högre kvoter förväntas under de kommande åren. Royal Greenlands dotterbolag, A&L Seafoods, upplevde en hög aktivitetsnivå. Företaget fortsätter utöka sina råvaruvolymer och krabbintaget förväntas växa ytterligare även 2020.

Totalt sett köptes 21 500 ton råvaror in för bearbetning vid fabrikerna i Atlantprovinserna, vilket är en ökning på 20 % från 2018 och beror bland annat på förvärvet av A&L Seafoods.

Nästa nyhet: Growth through resource expansion
...