You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Tillväxt genom utökade resurser

12.05.2020

Fundamentet i Royal Greenlands strategi är ambitionen om att utveckla vår resursbas. Ett antal kriterier måste uppfyllas innan vi investerar i nya företag. Under 2019 investerade dock Royal Greenland i två nya företag med privilegierad åtkomst till och rätt passning i fråga om verksamhetsområden.

Enligt Royal Greenlands North Atlantic Champion-strategi måste ett antal kriterier uppfyllas innan organisationen beslutar sig för att investera i nya företag. I specifika termer är företagsexpansionen beroende av att nya förvärv passar bra in med Royal Greenlands befintliga sortiment: Förvärvet måste ge oss privilegierad åtkomst till kvoter eller fångster. Royal Greenland måste kunna tillföra värde till den leverantörskedja som vi blir en del av. Sist men inte minst, får nya investeringar inte utsätta våra verksamheter för stor ekonomisk risk.

Under 2019 investerade Royal Greenland i två nya företag.

A&L Seafood i Nova Scotia är ett företag som Royal Greenland har känt till i flera år och, med en andel på 25 % sedan 2016, genom vårt ägande av Quin-Sea Fisheries.

År 2019 förvärvade Royal Greenland samtliga andelar av detta välskötta företag, som framför allt är känt för sin snökrabba. A&L Seafood utgör ett väsentligt bidrag till den allmänna styrkan hos Royal Greenlands snökrabbsverksamhet.

Staden Porvenir ligger i den södra delen av Chile, mer än 13 000 kilometer nästan rakt söderut från Royal Greenlands huvudkontor i Nuuk. Trots avståndet och läget – eller kanske tack vare detta – är Porvenir inte så annorlunda mot det vi känner till: Det kalla polklimatet, det kyliga vattnet, de gängse lokala fiskarterna och den stora kunskap som krävs för att leda och driva verksamheter under dessa speciella förhållanden.

På denna plats har Royal Greenland förvärvat 50 % av International Seafood, ett företag som bland annat fångar och producerar tre krabbarter som påminner om kungskrabba, snökrabba och krabbtaska, och som utgör ett bra komplement till Royal Greenlands portfölj. Företaget har även andra produkter, bland annat kammussla och sjöborre, som vi redan är bekanta med.

Företagets produkter är därmed efterfrågade på världsmarknaden från samma slags kunder som Royal Greenland handlar med i dag. Royal Greenland strävar därför efter att – trots det stora avståndet – använda vår erfarenhet och breda närvaro på världsmarknaden för att skapa mervärde i leverantörskedjan som International Seafood är en del av.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Royal Greenland står väl rustade för framtiden med en solid ekonomisk bas och en ökad tillgång till det som havet har att erbjuda inom de kärn arter som fokuseras på. Vi har funnits här igår, finns här idag och kommer att finnas här i morgon också när de samhällen vi verkar i återgår till det nya normala.

Nästa nyhet: Nya M/tr Avataq döpt och upptagen i Royal Greenlands flotta
...