You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Framtidens trålare formas

22.05.2018

År 2015 beslutade Royal Greenlands styrelse att bygga två nya oceangående trålare för att fiska i iskalla Nordatlanten och Arktis. Efter en lång analysfas beslutades det att man skulle beställa av Astilleros de Murueta i Bilbao, Spanien. 2017 skar man det första stålet och kölen fästes i juli samma år. Vid årets slut gick arbetet enligt plan och trålarna började ta form.

Den 16 maj 2018 sjösattes det första fartyget och som sedan kommer att byggas färdigt i vattnet. Det första fartyget är en modern trålare med en fabriksanläggning för produktion av fiskmjöl ombord för att man ska kunna utnyttja alla råvaror fullt ut, framför allt torsk. Detta fartyg ersätter den nuvarande trålaren Sisimiut som kommer att lämna flottan. Men namnet Sisimiut kvarstår då den nya trålaren tar över det namnet och skyldigheten att leverera produkter av samma höga kvalitet som den gamla trålaren är känd för. Nya Sisimiut börjar sin karriär i fiskeflottan i maj 2019.

Se video av sjösättningen här.

Tid:

 

De två nya fartygen kommer att kunna täcka in betydligt längre avstånd på samma mängd bränsle som idag, och de kommer att ha högre lastkapacitet. Kontroller kommer endast att behövas utföras vart femte år jämfört med dagens vart tredje år. De två fartygen har möjlighet att lasta pallar ombord vilket ger kortare avlastningstider. Fabriksanläggningarna ombord har den allra senaste utrustningen och är i hög grad automatiserade för att försäkra att alla produkter håller en jämn, hög kvalitet.

Attraktiv arbetsplats

Det finns även ett fokus på besättningens välbefinnande ombord. En inredningsarkitekt med skeppsbyggnadserfarenhet hjälper till att utrusta de två fartygen med högkvalitativa material och en hög komfort, så att besättningen ska trivas ombord. Man har även fokuserat på både inredning och utsida – fartygen ska ha ett attraktivt utseende och samtidigt vara en bra arbetsplats för besättningen.

 

Nästa nyhet: Strategin fungerar: stora framsteg för Royal Greenland 2017
...