You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Strategin fungerar: stora framsteg för Royal Greenland 2017

19.04.2018

Räkor med skal, liten grönländsk hälleflundra och snökrabba gick bra medan årets första nio månader var utmanande för kokta och skalade räkor. Asien och Skandinavien utmärkte sig lite extra och visade styrkan i Royal Greenlands produkt- och marknadsportfölj och dess unika position i värdekedjan. Klicka för att läsa mer om marknadsutvecklingen 2017.

Med effektivt fiske och en stark marknad slog räkor med skal fjolårets rekordhöga resultat och Royal Greenlands position som global marknadsledare för grönländsk hälleflundra blev ytterligare förstärkt med en försäljningsökning på 5 procent och ett avsevärt förbättrat resultat i Japan.

Som en del av vår vision att bli Nordatlantens mästare har vi investerat i att utöka anläggningarna i Uummannaq och Aappilattoq för totalt 70 miljoner DKK. Vi har uppgraderat Royal Greenlands produktionskapacitet för att möjliggöra en högre grad av bearbetning på Grönland. Denna typ av investeringar fortsätter på annat håll på Grönland under det kommande året och kommer ytterligare att stärka Royal Greenlands position som marknadsledare för grönländsk hälleflundra, säger Royal Greenlands VD Mikael Thinghuus.

Från en bas i Quin-Sea Fisheries fortsatte verksamheten med snökrabba den positiva utvecklingen från 2016 och präglades av hög efterfrågan till attraktiva priser på viktiga marknader som Japan och USA. I enlighet med strategin har snökrabba utvecklats till en viktig produktkategori för koncernen.

Å andra sidan är nordatlantisk torsk fortfarande en olönsam verksamhet för Royal Greenland. Ändå har vi beslutat att behålla investeringen i Nutaaq-projektet i Maniitsoq som vi har optimerat ytterligare för att öka andelen högkvalitativa produkter och därigenom förbättra den ekonomiska utvecklingen, fortsätter Mikael Thinghuus.

Trots en hög investeringsnivå är Royal Greenlands räntebärande nettoskuld oförändrad på 1,3 miljarder DKK. Under de närmaste åren kommer investeringsnivån att fortsätta att vara hög, särskilt med tanke på förvärvet av de två nya trålarna, vilket kommer att stärka koncernens framtida intäkter.

Eget kapital uppgår till 1,4 miljarder kronor med en ökad andel riskbärande kapital på 33 procent. Eget kapital har ökat med 30 procent under de senaste fem åren.

I enlighet med bolagets utdelningspolicy utbetalas en utdelning på 64 miljoner DKK till Grönlands regering, motsvarande 50 procent av årets resultat efter skatt. Under de senaste fem åren har Royal Greenland därmed betalat 555 miljoner DKK till Grönlands regering som utdelning och återbetalning av efterställda fordringar.

Antalet anställda är 2 533, varav 54 procent är anställda på Grönland. Fabriken i Koszalin, Polen, såldes mot slutet av räkenskapsåret, så att Grönlands faktiska andel av medarbetarna är 63 procent.

År 2017 fortsatte Royal Greenland sitt långsiktiga utbildningsprogram på Grönland som Royal Greenland Academy anordnat. Kurser hölls på fyra nivåer: verksamhetschef, fabrikschef, mellanledare och produktionsmedarbetare. Totalt deltog 753 grönländska anställda, eller 55 procent av heltidsanställda i Grönland, på kvalificerade kurser år 2017.

Vidare visade en medarbetarundersökningsundersökning från 2017, som täckte den grönländska delen av verksamheten, en hög arbetsnöjdhet bland anställda. Analysen utvärderade företagets rykte, samarbete med andra avdelningar och anställda samt arbetsuppgifter. Royal Greenland fick ett högt betyg, och över genomsnittet jämfört med de övriga stora grönländska företagen.

Framtidsutsikter

Royal Greenlands positiva utveckling under de senaste sex åren kommer att fortsätta 2018 med ytterligare förstärkning av våra nordatlantiska kärnverksamheter.

De ekonomiska resultaten utmanas dock av den kombinerade effekten av högre fiskeskatter på Grönland, lägre växelkursnivåer för centrala försäljningsvalutor och förväntade lägre kvoter på Newfoundland.

Resultatet förväntas därför inte ligga på samma nivå som år 2017.

Trots betydande investeringar väntas den räntebärande nettoskulden ligga på samma nivå som 2017.

Download årsrapporten her

Nästa nyhet: Nutaaq-torsk i final i tävlingen Seafood Excellence Global Awards vid SEG 2018
...