You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Hållbarhet – i vardagen

Royal Greenland Sweden AB arbetar för Plastinitiativet 2022

Som det enda fiskeföretaget i Sverige arbetar Royal Greenland Sweden, tillsammans med flera andra ledande aktörer i livsmedelsbranschen, för att genomföra Plastinitiativet 2022.

EU-kommissionen lanserade i januari 2018 ”En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi”. Ett av målen i strategin är att alla plastförpackningar som släpps ut på EU-marknaden ska kunna återanvändas eller materialutnyttjas. Med det senare menas att en insamlad plastförpackning ska kunna återvinnas till ny plastråvara för produktion av nya plastprodukter.

Idag materialutnyttjas uppskattningsvis endast 25 procent av de plastförpackningar som sätts på konsumentmarknaden i Sverige, vilket beror på att de inte samlas in eller inte går att materialutnyttja. Resterande del går huvudsakligen till energiutvinning.

För att uppnå EU:s mål har DLF beslutat att lansera Plastinitiativet 2022, som är ett frivilligt åtagande och ett tydligt ställningstagande om att dagligvaruindustrin vill driva på utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. Målsättningen med initiativet är att de plastförpackningar som medlemsföretagen sätter på marknaden, och som omfattas av Producentansvarsförordningen, senast år 2022 ska gå att materialutnyttja.

För oss på Royal Greenland Sweden är det en självklarhet att vara en del av Plastinitiativet 2022. Som företag har vi ett ansvar för att använda plast på ett ansvarsfullt sätt, men också för att utveckla metoder för att återvinna den plast och de förpackningar vi använder, så att de är en del av en framtida cirkulär ekonomi.

”Förpackningar, och därmed plast, har och har haft en viktig påverkan i hanteringen av matvaror med målet att bibehålla kvaliteten, förlänga hållbarheten och minimera matsvinnet som är en stor del av den miljöpåverkan som sker i livsmedelproduktionen. Det här kan dock alltid göras mer effektivt och då hanteringen av plast är en del av det hållbarhetsarbete som är prioriterat hos oss för att maximera hanteringen är det därför en självklarhet för oss att vara en del av Plastinitiativet 2022”, säger Royal Greenland Swedens VD, Pär Kadziolka.

Hos Royal Greenland är målet 2022 att enbart använda oss av plast som designat för återvinning inom dagligvaru och foodservice i Sverige.

Läs mer om Royal Greenlands hållbarthetsprogram här

Se även

Nästa nyhet: Var kommer vattnet på Grönland ifrån?
...