You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Hållbarhet – i vardagen

Projektet för att förbättra fisket med hummertinor i Newfoundland & Labrador redo för nästa fas

Projekt för att förbättra det kanadensiska hummerfisket i Newfoundland och Labrador påbörjades förra året i mars av Royal Greenland. Grunden till projektet för att förbättra fisket har lett till att Association of Seafood Producers (ASP) i området har tagit på sig implementeringen och den ekonomiska förvaltningen i processen som så småningom ska leda till ekocertifiering, MSC.

Royal Greenland introducerade kanadensisk hummer som en del av vårt nordatlantiska fisk- och skaldjurssortiment av hög kvalitet år 2018, då en enkel struktur gjorde att vi kunde erbjuda fryst hummer. Sedan dess har ambitionerna och efterfrågan på kanadensisk hummer med hårt skal på marknaden ökat och våra anläggningar för hummerproduktion innefattar nu tre produktionsenheter i Conche, Southern Harbour och New Harbour i Newfoundland. Med den strukturen kan Royal Greenland erbjuda rå, kokt och levande hummer över hela världen.

Ökningen av och efterfrågan på kanadensisk hummer med hårt skal har väckt en önskan om att utveckla fisket ytterligare. Det ledde till starten på fiskeförbättringsprojektet för hummerfisket förra året och sammansättningen av en arbetsgrupp med uppgiften att skapa ett ramverk för att göra något åt de problem som identifierades i förhandsbedömningen av fisket med användningen av MSC-standarden.

Om MSC-processen

Om MSC-processen

Processen för att uppnå MSC för ett fiske i Atlantprovinserna bygger på en förhandsbedömning som identifierar områden som kräver uppmärksamhet inom fisket. MSC:s certifieringar administreras och hålls generellt av handelsorganisationen inom branschen, Association of Seafood Producers (ASP), för förädlingsföretagens räkning. När det krävs genomgår fisket ett fiskeförbättringsprojekt som bygger på resultaten av förbedömningen i syfte att hjälpa fisket att gå framåt mot en fullständig MSC-bedömning och -certifiering.

På väg in i nästa fas

Utifrån det ramverk som upprättades i den initiala fasen är fiskeförbättringsprojektet nu redo att gå in i nästa fas. Processen framåt kommer att ledas av Association of Seafood Producers (ASP) i Newfoundland, som fungerar som kund för MSC-fiske för medlemmarnas räkning.

"Nordhavsräkor var de första som MSC-certifierades i Kanada, år 2008. De åtföljdes av snökrabba 2013. ASP är också medordförande för ett viktigt fiskeförbättringsprojekt för ishavstorsken. Vi kände verkligen att vi uppnådde något när vi fick MSC-certifiering för räkor 2008 och vi fortsätter att se till att allt vårt fiske är mer hållbart,” säger Derek Butler, Executive Director på ASP.

Den blåa MSC-etiketten, som har sina huvudmarknader i Europa och USA, är ett värdefullt tillskott till fisken och skaldjuren som man får från Newfoundland och Labrador, och i framtiden kan det innefatta hummer.

"På grund av ett föränderligt ekosystem och växande biomassa i Newfoundland-regionen är hummer ett växande fiske som vi vill utöka och kommersialisera på hållbar grund. Med stöd av fiskeförbättringsprojektet och den starka befintliga resurshanteringen av de federala fiskemyndigheterna är vi övertygade om resursens nuvarande och framtida hållbarhet. Royal Greenland förtjänar en eloge för att ha fått oss att gå in på den här vägen och vi är nu redo att genomföra fiskeförbättringsprojektet, att nå målen med det och ta itu med de luckor i fisket som har identifierats av MSC-förhandsbedömningen i januari 2019,” avslutar Butler.

Tidsspannet för fiskeförbättringsprojektet beräknas till fyra år med en förväntan om att ha nått de fastställda målet i mars 2024.

Se även

Nästa nyhet: Ny chef på väg
...