You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Hållbarhet – i vardagen

FIP för hummerfiske i Newfoundland nu i fas 4

I mars 2019 inledde Royal Greenland ett fiskeriförbättringsprojekt (FIP) för det kanadensiska hummerfisket i Newfoundland & Labrador. Förvaltningen och genomförandet har sedan dess överlämnats till The Association of Seafood Producers (ASP), som driver processen mot en eventuell MSC-certifiering.

Royal Greenland introducerade kanadensisk hummer som en del av vårt nordatlantiska fisk- och skaldjurssortiment av hög kvalitet år 2018, då en enkel struktur gjorde att vi kunde erbjuda fryst hummer. Sedan dess har ambitionerna och efterfrågan på kanadensisk hummer med hårt skal på marknaden ökat och våra anläggningar för hummerproduktion innefattar nu tre produktionsenheter i Conche, Southern Harbour och New Harbour i Newfoundland. Med den strukturen kan Royal Greenland erbjuda rå, kokt och levande hummer över hela världen.

Ökningen av och efterfrågan på kanadensisk hummer med hårt skal har väckt en önskan om att utveckla fisket ytterligare. Baserat på en MSC-förhandsbedömning inrättades en arbetsgrupp för att titta på ramverket för att ta itu med de nödvändiga förbättringarna i fisket.

Om MSC-processen

Om MSC-processen

Processen för att uppnå MSC-certifiering för enskilda fisken i Atlantkusten är indelad i 6 faser.

  • Fas 0: Identifiering av FIP. Målfisket identifieras och en analys av leveranskedjan genomförs.
  • Fas 1: Utveckling av FIP. Bedömning av fiskets miljöprestanda och rekrytering av deltagare.
  • Fas 2: Lansering av FIP. Deltagarna och arbetsplanen färdigställs och offentliggörs. Budgeten godkänns (behöver inte vara offentlig).
  • Fas 3: Genomförande av FIP. Arbetsplanen genomförs och framstegen följs upp.
  • Fas 4: Förbättringar av fiskemetoder eller fiskeriförvaltning. Dokumenterade och påvisade förbättringar av politik, förvaltning eller fiskemetoder.
  • Fas 5: Förbättringar på vattnet. Dokumenterade och påvisade förbättringar på vattnet.
Läs mer om MSC:s fiskestandard här

Projektet befinner sig nu i fas 4

I början av 2023 gick projektet in i fas 4. Utifrån de ramar som skapats för arbetet är det nu ASP, som representant för producenterna, som hanterar samarbetet med MSC.

Att projektet befinner sig i fas 4 innebär att man arbetar med att implementera konkreta åtgärder och dokumentera effekterna av dessa, så att fisket förbereds för den slutliga certifieringen.

"Nordhavsräkor var de första som MSC-certifierades i Kanada, år 2008. De åtföljdes av snökrabba 2013. ASP är också medordförande för ett viktigt fiskeförbättringsprojekt för ishavstorsken. Vi kände verkligen att vi uppnådde något när vi fick MSC-certifiering för räkor 2008 och vi fortsätter att se till att allt vårt fiske är mer hållbart,” säger Derek Butler, Executive Director på ASP.

Den blåa MSC-etiketten, som har sina huvudmarknader i Europa och USA, är ett värdefullt tillskott till fisken och skaldjuren som man får från Newfoundland och Labrador, och i framtiden kan det innefatta hummer.

"På grund av ett föränderligt ekosystem och växande biomassa i Newfoundland-regionen är hummer ett växande fiske som vi vill utöka och kommersialisera på hållbar grund. Med stöd av fiskeförbättringsprojektet och den starka befintliga resurshanteringen av de federala fiskemyndigheterna är vi övertygade om resursens nuvarande och framtida hållbarhet. Royal Greenland förtjänar en eloge för att ha fått oss att gå in på den här vägen och vi är nu redo att genomföra fiskeförbättringsprojektet, att nå målen med det och ta itu med de luckor i fisket som har identifierats av MSC-förhandsbedömningen i januari 2019,” avslutar Butler.

Tidsspannet för fiskeförbättringsprojektet beräknas till fem år med en förväntan om att ha nått de fastställda målet i mars 2025.

Se även

Nästa nyhet: MSC-certifierade fisk- och skaldjursprodukter är mycket efterfrågade i Norden
...