Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Læs mere om Fra hav til bord

Fiskeri i de nordlige have

Tid:

Grundlaget for vores forretning er fisk og skaldyr, som findes i Nordatlanten og Arktis. Vores fabrikker får daglige forsyninger fra vores egne fiskerfartøjer samt fra lokale fiskere.

Royal Greenland har dybe rødder i fiskeriet i de nordlige have, både med vores egen flåde og gennem vores samarbejde med et stort netværk af selvstændige fiskere.

Kystfiskeri

Royal Greenland driver mere end 40 lokale indhandlingsfabrikker i Vestgrønland, Quebec og Newfoundland, hvor afstanden fra fiskepladserne til fabrikken er kort. Fiskerne kan levere deres friske fangster direkte til fabrikken, hvor Royal Greenland derefter overtager ansvaret for råvarerne.

Lokalt kystfiskeri

I Grønland bruges joller både til privat transport og som fiskerbåde. Traditioner og den nyeste teknologi kombineres i bestræbelserne på at minimere den manuelle arbejdsbyrde, mens der samtidig sikres fisk af højeste kvalitet.

De fiskemetoder, der anvendes til kystfiskeri, omfatter line og krog, gællegarn og bundgarn, som alle påvirker det omgivende miljø mindst muligt og giver et lavt brændstofforbrug.

Bundgarn
Torsk
Langline
Hellefisk, torsk, rødfisk, havkat
Tejner
Snekrabbe
Sættegarn
Stenbider, hellefisk, havkat, torsk
Hummer tejner
Hummer
Skrabere
Kammuslinger

Havfiskeri

Fiskeri på åbent hav foretages af havgående fabrikstrawlere. På disse fartøjer bliver de friske fisk eller skaldyr halet om bord, sorteret, forarbejdet og frosset inden for få timer, hvilket sikrer en særdeles frisk kvalitet.

Trawlerne arbejder under alle vejrforhold, og den årlige planlægning er ofte udsat for ændringer, hvis vinterens havis kommer tidligere end forventet, eller der er en storm på vej. Men udover vejrforholdene, er det fiskekvoterne og hyppigheden af fisk, der bestemmer sejlruterne. På baggrund af vores mangeårige erfaring ved vi, hvornår og hvor vi finder fisk og skaldyr af den bedste kvalitet alt efter sæson.

Snurrevod
Rødspætte                                                            .

   

Skovltrawl
Rejer, hellefisk, rødspætte
Flydetrawl
Torsk, sej, kuller, makrel

Livet om bord på en fabrikstrawler

For at kunne nå ud til de fjerntliggende fiskepladser langt fra land er de havgående fartøjer på havet i flere uger ad gangen, indtil lasten er fuld. Mens fartøjet er på havet, fiskes der hele tiden, og to fuldt bemandede hold arbejder på skift døgnet rundt. Hvert skiftehold arbejder normalt otte timer ad gangen.

Den fulde besætning udgør ca. 25 mand og består af:

  • Kaptajnen: Skibsføreren, planlægger sejlruten og fiskeriet og betjener trawlet
  • Styrmanden: Hjælper kaptajnen med at sejle skibet og navigere
  • Maskinmesteren: Ansvarlig for drift og vedligeholdelse af motoren og al elektronik
  • To til tre operatører: Drift og vedligeholdelse
  • Otte til ti fiskere på dækket: Betjener trawlet på dækket
  • Fabrikschefen: Overvåger og planlægger produktionen
  • Ti til fjorten fabriksarbejdere: Varetager produktionen
  • Kokken: Madlavning og praktisk arbejde

Fiskeriet planlægges for to år ad gangen, så besætningsmedlemmerne kender sin arbejdsplan lang tid i forvejen. De er som regel ombord i ca. otte uger ad gangen, efterfulgt af otte ugers fri.

Se også

Læs mere om Forarbejdning
...