You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Read more about Om Royal Greenland

Oppgave og visjon

Vi maksimerer verdien av de nord-atlantiske ressursene som vi har tilgang til på en bærekraftig måte, til fordel for lokalsamfunnene og eierne våre.

Som et virkelig vertikalt integrerte selskap, er Royal Greenland forpliktet til å skape velstand og utvikling for de fiskeværene som leverer sjømaten vår.

Oppgave

Gjennom bærekraftig utvinning av marine ressurser, som vi har privilegert tilgang til, maksimerer vi verdien for våre eiere og våre lokalsamfunn

 • Produktløfte
  På grunnlag av vår nord-atlantiske og arktiske opprinnelse og identitet, er vi stolte av å kunne tilby unik, sikker og sunn sjømat til forbrukere over hele verden som setter pris på sjømat av høy kvalitet.

 • Lønnsomhetsløfte:
  Vi skaper bærekraftig lønnsomhet. Vi driver kostnadseffektivt, vi håndterer risiko og vi forblir konkurransedyktig. Vi skaper på den måten muligheter for vekst og langsiktig økonomisk stabilitet i de samfunnene vi er virksom.

 • Menneskeløftet:
  Vi driver vår virksomhet med respekt for individet. Vi handler med integritet og transparens i forhold til forbruker, kunder, ansatte, leverandører og forretningspartnere.

 • Miljøløftet:
  Vi administrerer på en bærekraftig måte de ressursene vi har tilgang til og som vår fremtid er avhengig av.

Vår sterke posisjon er basert på lokalt kystfiske samt havfiske i hele Nord-Atlanterhavet og Nordishavet

Time:

Visjon

Vår visjon er å bli:
The North Atlantic Champion

Royal Greenland er verdens største leverandør av kaldtvannsreker og blåkveite.

Vårt mål er å utvide vår posisjon i det nord-atlantiske og arktiske området. Lokal tilstedeværelse på både Grønland, i Quebeck og Newfoundland er en viktig del av strategien vår. Dette gir oss muligheten til å dra nytte av lokale fiskeriers erfaring og kunnskap og sikre stabil og høy kvalitet på leveranser av sjømat fra alle områder i Nord-Atlanterhavet og Nordishavet.

Som et virkelig vertikalt integrert selskap, kombinerer vi fiske med foredling, logistikk og salg av vill sjømat av høy kvalitet, fra fangst til forbrukere – og implementerer på den måten vår store og dyptloddende erfaring i bransjen.

Royal Greenlands markedsposisjon baserer seg på en stor og omfattende forståelse for behovet til globale kunder og forbrukere, og vi arbeider for å få den sterkeste markedsposisjonen i samtlige globale markeder som har et langsiktig potensiale for produktene våre.

Vi er nærmest fisken, nærmest kunden og nærmest forbrukeren

Se også

Read more about Vår arv
...