You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Read more about Om Royal Greenland

Oppgave og visjon

Vi maksimerer verdien av de nord-atlantiske ressursene som vi har tilgang til på en bærekraftig måte, til fordel for lokalsamfunnene og eierne våre.

Som et virkelig vertikalt integrerte selskap, er Royal Greenland forpliktet til å skape velstand og utvikling for de fiskeværene som leverer sjømaten vår.

Oppgave

Vi maksimerer verdien av de nord-atlantiske ressursene som vi har tilgang til, på en bærekraftig måte, til fordel for lokalsamfunnene og eierne våre.

 • Produktløfte
  På grunnlag av vår nord-atlantiske og arktiske opprinnelse og identitet, er vi stolte av å kunne tilby unik, sikker og sunn sjømat til forbrukere over hele verden som setter pris på sjømat av høy kvalitet.

 • Lønnsomhetsløfte:
  Vi skaper bærekraftig lønnsomhet. Vi driver kostnadseffektivt, vi håndterer risiko og vi forblir konkurransedyktig. Vi skaper på den måten muligheter for vekst og langsiktig økonomisk stabilitet i de samfunnene vi er virksom.

 • Menneskeløftet:
  Vi driver vår virksomhet med respekt for individet. Vi handler med integritet og transparens i forhold til forbruker, kunder, ansatte, leverandører og forretningspartnere.

 • Miljøløftet:
  Vi administrerer på en bærekraftig måte de ressursene vi har tilgang til og som vår fremtid er avhengig av.

Vår sterke posisjon er basert på lokalt kystfiske samt havfiske i hele Nord-Atlanterhavet og Nordishavet

Time:

Visjon

Vår visjon er å bli:
The North Atlantic Champion

Royal Greenland er verdens største leverandør av kaldtvannsreker og blåkveite.

Vårt mål er å utvide vår posisjon i det nord-atlantiske og arktiske området. Lokal tilstedeværelse på både Grønland, i Quebeck og Newfoundland er en viktig del av strategien vår. Dette gir oss muligheten til å dra nytte av lokale fiskeriers erfaring og kunnskap og sikre stabil og høy kvalitet på leveranser av sjømat fra alle områder i Nord-Atlanterhavet og Nordishavet.

Som et virkelig vertikalt integrert selskap, kombinerer vi fiske med foredling, logistikk og salg av vill sjømat av høy kvalitet, fra fangst til forbrukere – og implementerer på den måten vår store og dyptloddende erfaring i bransjen.

Royal Greenlands markedsposisjon baserer seg på en stor og omfattende forståelse for behovet til globale kunder og forbrukere, og vi arbeider for å få den sterkeste markedsposisjonen i samtlige globale markeder som har et langsiktig potensiale for produktene våre.

Vi er nærmest fisken, nærmest kunden og nærmest forbrukeren

Se også

Read more about Vår arv
...