You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Royal Greenland får finansiering för tångprojekt på Grönland

16.02.2023

Royal Greenland har under en rad år investerat i tångodling. Målet är att utöka skörden till 38 ton med en ny produktionsstruktur och under de kommande åren expandera rejält. Projektet har nu tilldelats 5,5 miljoner DKK som stöd för den fortsatta utvecklingen.

Royal Greenland började odla tång i experimentell skala i Maniitsoq 2018 för att undersöka om projektet skulle vara genomförbart i grönländska vatten och om det var skalbart till den punkt där det kunde kommersialiseras.

I somras implementerades en ny produktionsstruktur i kustvattnen utanför Maniitsoq. Men att gå från idé till kommersialiserad produkt är en lång resa med tvära svängar och vändningar längs vägen.

”Grönland innebär en unik möjlighet att odla tång av mycket hög kvalitet, vilket vi utnyttjar i detta projekt. Under de närmaste åren siktar vi på en god skörd på cirka 38 ton, som vi kan bearbeta och sälja.” – Lars Nielsen, CPO på Royal Greenland. 

Maniitsoq-enheten är dock bara början på ett ambitiöst upplägg, som planeras expandera exponentiellt under de kommande åren.

”Vi ser en stor potential för tång på Grönland. I framtiden hoppas vi ha en produktion som kan leverera mycket större mängder”, fortsätter Lars Nielsen.

För att stödja utvecklingen av projektet har Royal Greenland nyligen ansökt om och nu beviljats 5,5 miljoner DKK i medel från GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram) under det danska jordbruks- och livsmedelsministeriet. Syftet med samarbetet med GUDP är att stödja den fortsatta utvecklingen av projektet, med särskild betoning på tre nyckelområden:

  1. Att utveckla enkla och klimatvänliga processer för bearbetning av färsk tång till en mellanprodukt med god hållbarhet och funktionalitet för vidare bearbetning
  2. Att utveckla en värdefull, smakrik, hälsosam och säker konsumtionsfärdig produkt
  3. Att undersöka och dokumentera de nya bearbetningsmetodernas effekter på klimatet samt hur tång påverkar näringsvärden för en mer klimatvänlig kost med lägre köttkonsumtion och högre konsumtion av fisk och växtbaserade köttersättningar.

Royal Greenland kommer att samarbeta med Danmarks Tekniska Universitet, Köpenhamns Universitet och Nordisk Tang för att arbeta med de områden som nämns ovan under en treårsperiod, med början i april 2023.

Tång: Resan från idé till kommersialiserad produkt

Royal Greenlands resa mot tångproduktion inleddes 2018 när Nikoline Ziemer, biolog på Royal Greenland, började odla tång inne i ett skjul fyllt med havsvatten för att testa om hon kunde så tången och få den att växa på rep. Hon bestämde sig för att arbeta med två typer av tång i sin forskning: havskål och sockertång. Båda arterna hade prövats på annat håll och eftersom den grundläggande forskningen redan hade slutförts på båda arterna var de ett enkelt sätt att komma igång med projektet.

När processen med att så båda arterna inomhus visade sig vara framgångsrik fortsatte hon experimentet i havet och lade ut 100 meter rep med fastväxt tångmaterial. Ett år senare, 2019, ökade hon till 500 meter rep.

Grundkurs i tångodling

Grundkurs i tångodling

Tången växer under 8–9 månader och sås på hösten för att sedan skördas på sommaren. Processen att få ny tång att växa på rep börjar med mogen/mörkare tång som är redo att användas för reproduktion. Alla orenheter och föroreningar avlägsnas från tången, som sedan får torka i 24 timmar, vilket får materialet att tro att det dör. När tången har torkat sänks den ner i havsvatten igen, där den släpper ut sitt DNA-material som ett sätt att överleva. Den utsläppta biomassan söker sig till material (i det här fallet rep), där den kan etablera sig och växa. Under fem veckor utsätts tången för UV-ljus och mörker medan den mognar. Efter fem veckor är repet redo att placeras i havet, där tången växer fram tills den skördas.

Utmaningar med väder och sådd

Processen med att så tång har gett Nikoline vissa problem under uppstarten, då en del rep förblev tomma trots alla ansträngningar att få tången att etablera sig. Vädret på Grönland har också inneburit en del utmaningar. Sommaren 2022 misslyckades skörden eftersom den sena vintern hade fyllt havet med is, som hindrade solljuset från att nå tången. Tången har också visat en känslighet för strömmar i vattnet, vilket gör valet av rätt plats till en avgörande faktor för en lyckad skörd.

En ny produktionsstruktur

De 500 meter långa repen var svåra att hantera i öppet vatten, trots att det fanns gott om utrymme under ytan, så Nikoline Ziemer sökte en erfaren partner och slog sig ihop med Arctic Seaweed, ett norskt företag med stor erfarenhet av att skala upp tångproduktion. Arctic Seaweed har utvecklat ett holistiskt system som underlättar hela processen från sådd till fullvuxen tång på 10 månader direkt i havet. Systemet använder en metod som kallas direktsådd, där repet sås av en maskin och placeras direkt i havet för att därmed hoppa över den fem veckor långa etableringsprocessen inomhus.

Systemet är utformat för att hålla repen tätt placerade på 5 meter breda paneler, som i sin tur sträcks ut mellan metallhållare för att optimera det utrymme som enheten tar upp i havet. Den nya tångodlingen kan omfatta 16 kilometer rep, vilket är mycket på en relativt begränsad yta, bara 150 x 50 meter.

Tången kan skördas när den är 1–2 meter lång genom att man drar in ett rep i taget och skördar tången på land med en specialutvecklad maskin. En enhet producerar cirka 2,4 kg tång per meter och ger därmed totalt drygt 38 ton.

Nysådd tång i havet utanför Maniitsoqs kust

”Det är glädjande att vi nu kan odla tång för kommersiellt bruk. Det är ytterligare en bra möjlighet att utveckla lokal produktion och skapa bättre ekonomi för både Royal Greenland och Grönland”, förklarar Nicoline Ziemer.

Därför är Grönland en bra plats för tång:

Därför är Grönland en bra plats för tång:

Tång trivs i kallt vatten, vilket också är ett utmärkt sätt att hålla konkurrerande arter i schack, och det finns gott om utrymme för att odla tång längs Grönlands vidsträckta kustlinjer. Med en skillnad på 4 meter mellan ebb och flod är tidvattenområdet mycket utsatt, vilket ger ett stort utbyte av näringsämnena i vattnet och resulterar i stora växter.

Kommersialisering av en ny art

Tång är en välkänd och allmänt använd funktionell produkt som kan bearbetas och användas som bland annat sötningsmedel eller förtjockningsmedel, eller som en komponent i foder. I dagsläget har dock tång från Asien en prisfördel när det gäller att leverera denna ingrediens, vilket har fått Royal Greenland att fokusera på att skapa andra produkter med vår tång.

Tång har en fördel när det gäller aktuella livsmedelstrender, där konsumenterna i större omfattning vill äta växtbaserade proteiner och fokusera på att välja hållbart framtagna produkter. Men till skillnad från asiatiska länder, där det finns en hundraårig tradition av att konsumera tång, är européerna mer ovana vid produkten.

”Vi har undersökt flera nya produkter med tång och har tillsammans med Nordic Seaweed tagit fram en mycket smakrik tångpesto, som har utvecklats med tre olika smakvarianter. Peston är en fantastisk blandning av trendig tång och den mer traditionella och välkända peston. Tång passar också utmärkt till det nordiska köket och används som ingrediens i soppor eller till skaldjur.” – Jan Sonjoki, produktutvecklingschef på Royal Greenland.

Tångpeston är redo att säljas som en pastöriserad produkt, vilket är ett utmärkt sätt att inleda dialogen med kunder om grönländsk tång och för oss att lära oss mer om tång som en kommersiell produkt.

Tangpesto

Tangpesto

Tångpeston finns i tre smakvarianter: traditionell grön pesto, där basilikan har ersatts med tång, tomatpesto med tång samt en vegansk variant, där osten har ersatts av tofu.

Tång är inte bara gott i pesto utan har också flera näringsmässiga fördelar. Det innehåller en mängd vitaminer och mineralämnen och är den mest näringstäta växten på vår jord, med över tio gånger mer näring per kilo än någon landväxt. Tång innehåller mer järn än spenat, mer C-vitamin än apelsiner och mer kalcium än mjölk, för att bara nämna några.

”Nästa steg i produktutvecklingen är en tångsallad riktad mot nordiska marknader med potential för större volymer. På det stora hela kompletterar tång vårt fisk- och skaldjurssortiment väldigt bra och kommer – på lång sikt – också kunna utvecklas till en mängd olika produkter som kompletterar vårt fisk- och skaldjurssortiment mycket väl. Den kan till exempel användas som en beståndsdel i panering, som en ingrediens för att sänka saltnivån i fiskkakor eller vid rökning av torsk eller lax.” – Marianne Overbye, projektledare och inköpskoordinator på Royal Greenland.

Nästa nyhet: Havsfiske efter liten hälleflundra omcertifierat av MSC
...