You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Havsfiske efter liten hälleflundra omcertifierat av MSC

21.12.2022
M/tr Avataq

Havsfisket efter liten grönländsk hälleflundra i västra Grönland blev i november omcertifierat för de kommande fem åren som hållbart av MSC.

Våren 2017 MSC-certifierades havsfisket efter liten hälleflundra för en femårsperiod. Certifieringen var resultatet av en gemensam insats från flera grönländska intressenter, bland annat fiskare, industrier och grönländska myndigheter, som gick samman i organisationen Sustainable Fisheries Greenland och utformade analyser, dokumentation och inspektioner av fångstmetoder, biologiska data, utrustning och fabriker via en oberoende granskare.

Nu, fem år senare, har fisket omcertifierats baserat på MSC-standarden. I bedömningen av fisket framhävs framför allt att beståndet av liten grönländsk hälleflundra är hälsosamt och att det finns en välstrukturerad förvaltningsplan för fisket som identifierar hur relevanta aspekter och hotspots i fisket har genomförts och dokumenterats. Fångstmetoderna (långlina och trålning) framhävdes också som positiva eftersom de leder till ett minimum av bifångst bland annat tack vare stora maskstorlekar i trålen.

För fiskeplatser med ett stort antal kallvattenskoraller, havssvampar och sjöpennor rekommenderar MSC dessutom fiskeförbud för att skydda dessa livsmiljöer. Generellt är fiskeplatserna begränsade till ett fåtal områden där minimala effekter på ovanstående organismer förväntas.

Om fisket

Om fisket

Fisket sker främst i Baffinbukten och Davis sund utanför Grönlands västra kust och har pågått sedan mitten av 1960-talet.  Certifieringen omfattar fyra trålare. Det grönländska självstyret förvaltar fisket och fastställer den årliga kvoten. Alla som fiskar inom kvoten är skyldiga att föra loggbok och notera fångsterna. Nät med stor maskstorlek används också för att minimera bifångst och fisk under tillåtna minimimått. Fisket sker enligt ”move-on”-principen, vilket innebär att om bifångsten överstiger 10 % eller om koraller eller havssvampar observeras, flyttar fiskefartygen till ett annat fiskeområde.

Nästa nyhet: Royal Greenland signs contract for a fifth new trawler
...